Pozdrav apoštolského nuncia na Slovensku pre Mons. Jána Kuboša

TK KBS, apo, ml; pz | 23. 06. 2020 10:00Bratislava 23. júna (TK KBS) Spolusvätiteľom Mons. Jána Kuboša za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy bude v stredu 24. júna v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku. Mons. Ottonello bol doteraz hlavným svätiteľom už 12 biskupov a spolusvätiteľom 11 biskupov, informoval Sekretariát Apoštolskej nunciatúry. Zároveň prinášame jeho pozdrav pre Mons. Jána Kuboša.

- - - - -

Drahý Mons. Kuboš,

s veľkou radosťou Ti adresujem jednoduchý pozdrav, pozdrav už staršieho biskupa mladému kňazovi, povolanému stať sa biskupom v neľahkom čase pre Cirkev a pre kresťanov.

Drahý Ján, kríže patria k biskupovi: viditeľné kríže, ale predovšetkým tie neviditeľné. Všetky sú ťaživé, ale každý z nich je znakom vykúpenia, spásy a lásky: „O Crux ave, spes unica“.

Áno, kríž je znakom veľkej nádeje. Je záväzkom pre nás všetkých, a dnes zvlášť pre kňazov a veriacich Spišskej diecézy, niesť spolu s Tebou s láskou kríž apoštolských námah, modlitbou a skutkom. Kríž, ktorý je vždy pozvaním k jednote a vernosti.

Pán Ti povedal: „Vezmi svoj kríž a nasleduj ma“ (Mt 16, 24). Hľadiac na kríž, ja Ti hovorím: „Choď vpred, s pokojom a dôverou, a iní Ťa budú nasledovať“.

Je to slávnostný a zborový prísľub vernosti, jednoty a oddanosti pri spoločnom kráčaní, kráčaní v novosti života. Je to záväzok pre život, pre nový život, naplnený život, svätý život.

Giacomo Guido Ottonello

Apoštolský nuncius na Slovensku

- - - - -[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021