V Litmanovej sa mariánski ctitelia stretli na archieparchiálnom večeradle

TK KBS, mdu, ml; pz | 22. 06. 2020 15:10Litmanová 22. júna (TK KBS) Na litmanovskej hore Zvir sa za účasti viacerých kňazov i veriacich konalo v sobotu archieparchiálne večeradlo. Program začal modlitbou večeradla s rozjímavým ružencom kňazov. V rozjímaniach sa zamýšľali nad pozvaním Panny Márie k obráteniu.

Počas liturgie, ktorej hlavným celebrantom bol Mikuláš Tressa sa v homílii prihovoril Dušan Harvilík, kaplán rímskokatolíckej farnosti Lipany a člen Mariánskeho kňazského hnutia. Zo spirituality Ľudovíta Máriu Grignona z Monfortu pripomenul, čo znamená zasvätiť sa a žiť s Pannou Máriou.

Po obedňajšej prestávke program pokračoval prednáškou na tému: Prečo Panna Mária plače, v ktorej Martin Dudok, poukázal na potrebu pokánia a obrátenia ako základného predpokladu nasledovania Božej Matky, aby nemusela plakať nad každým jedným z nás.

Na príkladoch viacerých, cirkvou uznaných zjavení predstavil Máriu, ako Matku, ktorá prelieva (aj krvavé) slzy za obrátenie celého sveta a pozýva k nasledovaniu v tejto ťažkej dobe.

Po modlitbe Molebenu k Presvätej Bohorodičke a Korunke Božieho milosrdenstva všetci prítomní prijali požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou a rozišli sa domov.

"Ďakujúc Bohu za krásny deň sa mnohí veriaci či už osobnou prítomnosťou, alebo prostredníctvom televízie Logos, obohatili duchovne a načerpali nových síl do každodenného duchovného boja," informoval Martin Dudok.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021