Slávenie sviatku Božieho Tela bude tento rok iné ako zvyčajne

TK KBS, rp; pz; mk | 08. 06. 2020 15:31Bratislava 8. júna (TK KBS) Slávenie sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bude tento rok iné ako zvyčajne. Vo viacerých veľkých mestách kvôli obmedzeniam nie je možné organizovať tradičné procesie po svätých omšiach. Napríklad v Bratislave sa kvôli pandémii koronavírusu slávnostná svätá omša na Primaciálnom námestí s následnou procesiou cez ulice hlavného mesta neuskutoční.

V Nitre bude biskup Mons. Viliam Judák sláviť svätú omšu na námestí, avšak bez procesie. V Banskej Bystrici Mons. Marián Chovanec pôjde sláviť do najväčšieho mestského kostola, takisto ale bez procesie. Len tam, kde predpokladaná účasť nepresiahne 500 ľudí, sa slávenia s procesiou pri zachovaní hygienických opatreniach uskutočniť môžu.

Vo štvrtok je v Katolíckej cirkvi slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, známy ako Božie Telo. V tento deň sú veriaci povinní zúčastniť sa na svätej omši. V súčasných okolnostiach však stále platí dišpenz od povinnej účasti. Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej.

Viera v skutočnú prítomnosť Krista vo Sviatosti Oltárnej bola v 11. a 12. storočí napádaná rozličnými heretickými výhradami, na vyvrátenie týchto bludov bol zvolaný všeobecný Štvrtý lateránsky koncil, ktorý v r. 1215 opätovne potvrdil a slávnostne vyhlásil, že Kristus je skutočne prítomný v chlebe a víne, ktoré sa premieňa na jeho Telo a Krv, keď kňaz nad nimi vysloví slová premenenia. Práve na tomto koncile bol zavedený pojem pre premenenie - transsubstanciácia (prepodstatnenie).

Túto slávnosť oddávna sprevádza tradícia procesií. Tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno, veriaci v procesii na čele s kňazom symbolicky oznamujú svetu nosením monštrancie s kúskom premeneného chleba ulicami dedín a miest. Postupne sa zastavujú pri štyroch oltároch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Sprievod tak naznačuje Božiu ochotu a ústretovosť aj voči tým, čo ho nepoznajú.

„Oltáriky“ vytvoria rodiny zo zelene, kvetov a domácich devocionálií (predmety, ktoré sa používajú na prehĺbenie nábožnosti: obrázky, krížiky, ruženec, medailóny a podobne) pred svojimi domami. Na týchto miestach sa koná bohoslužba, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Deti na znak svojej úcty a lásky k Bohu rozsypávajú na cestu lupene kvetov a veriaci zhromaždení v procesii spievajú náboženské piesne.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021