Arcibiskup Cyril Vasiľ v Košiciach: Svätosť nie je niečo nenormálne

TK KBS, rp; pz | 08. 06. 2020 08:45Bratislava 8. júna (TK KBS) Gréckokatolícki veriaci z filiálnej časti mesta Košice – Podhradová, ktorá patrí do farnosti Košice – Staré Mesto, sa 7. júna stretli v rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja pri eucharistickom slávení s apoštolským administrátorom Košickej eparchie vladykom Cyrilom Vasiľom SJ.

Pre gréckokatolíkov na Podhradovej bol tento deň dôkazom starostlivosti a záujmu cirkvi aj o toto miestne spoločenstvo, túto miestnu cirkev, jej radosti a starosti. Veriaci tak pri jednom prestole, jednej čaši a s jedným biskupom boli v nedeľu všetkých svätých pozvaní byť svätými vo svojich životoch pokračovať v liturgii života po liturgii v chráme.

Košické sídlisko Podhradová vzniklo v 60. rokoch 20. storočia, ovplyvnené spriemyselňovaním mesta. Je charakteristické množstvom tehlových a nie panelových domov, blízkosťou prírody a nepreťaženou dopravou. Ale okrem iných vlastností je charakteristické aj tým, že sa tu už niekoľko desaťročí na liturgiách pravidelne stretávajú aj miestni gréckokatolíci, ktorí pochádzajú zo všetkých kútov malebného východného Slovenska.

Všetci tí, ktorí po odchode z rodného kraja nezabudli na vieru im odovzdanú, si v miestnom spoločenstve pri chráme svätého Ondreja našli svoj duchovný domov. Občasne k nim prichádzajú na bohoslužby aj gréckokatolíci z iných košických farností.

Po páde komunizmu bol na sídlisku aj prispením miestnych gréckokatolíkov postavený rímskokatolícky chrám svätého Ondreja, v ktorom sa vo štvrtky a nedele stretávajú aj miestni gréckokatolíci. Jurisdikčne patria pod farnosť Košice – Staré Mesto.

V kázni vladyka vychádzal z liturgického slávenia Nedele všetkých svätých. Pripomenul, že svätosť nie je čosi nenormálne, ale práve naopak, je to a má to byť vlastnou črtou každého kresťana. Niečo k čomu je povolaný každý. Oslovovanie prvokresťanských spoločenstiev – svätí - je povolaním aj pre dnešného kresťana. Vydávať svedectvo o Kristovi.

Božskú liturgiu spolu slávil aj Martin Mráz, sekretár biskupa a hovorca Košickej eparchie a Tomáš Miňo, kaplán farnosti, ktorý je zároveň poverený pastoračnou správou tohto spoločenstva veriacich. Zaujímavosťou je, že kedysi práve vladyku Cyrila, vtedy ešte ako kňaza Cyrila v Ríme oslovili veriaci tohto spoločenstva, aby pre nich zakúpil v Ríme čašu pre bohoslužby v chráme. A práve s touto čašou slávil teraz Eucharistiu.

TK KBS informoval Daniel Černý[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021