Duch Svätý v nás aktivuje vieru a jej prežívanie, vraví Ondrej Chrvala 

TK KBS, och, ml; pz | 27. 05. 2020 14:45Bratislava 27. mája (TK KBS) Duch Svätý v nás "aktivuje" našu vieru a jej prežívanie, vraví kňaz Ondrej Chrvala. "Cez Neho sa naše kresťanstvo stáva živým," pripomína správca farnosti Abrahám, ktorý sa venuje téme nových komunít v Katolíckej cirkvi. Ako by Ducha Svätého, ktorého slávnosť budeme sláviť v nedeľu, vysvetliť ľuďom? "Duch Svätý je Boh, ktorý prebýva v nás," zareagoval v rozhovore pre TK KBS Ondrej, ktorý v minulosti viedol viaceré tímy mladých pri domácich i svetových stretnutiach mladých. 

- Katolícka cirkev oslávi v nedeľu Sviatok Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. V čom vidíte význam tohto sviatku? 

Na základe skúsenosti Turíc Ježišovi učeníci (a nielen tí v prvom storočí, ale vo všetkých storočiach) dostali nielen poslanie, ale aj silu od Pána svedčiť o tom, čo videli a počuli. Cirkev sa tak stáva misijnou. Boh sa dotýka nielen mňa osobne, ale mám o ňom hovoriť aj ľuďom okolo mňa, aby tiež spoznali lásku Boha Otca a spásu v Ježišovi Kristovi cez jeho Cirkev. A v Duchu Svätom je to Boh sám, čo mi na to dáva silu, ba dokonca on sám nadprirodzene pôsobí cezo mňa a dotýka sa svojou milosťou druhých. Tieto prvky vidíme jasne v príbehu Turíc.

- Ako by ste vysvetlili túto udalosť ľuďom? Čo sme dostali skrze Ducha Svätého? 

Duch Svätý je Boh, ktorý prebýva v nás. Už viac nie som sám. Boh sám si urobil príbytok v mojom srdci a je neustále so mnou, aby ma posilňoval svojou láskou. Nie je to Boh - kontrolór; je to Boh - Tešiteľ, ktorý je mi blízko v každej chvíli môjho života. No ja som ten, ktorý ho pozve, alebo odmietne; buď mu dovolím vo mne prebývať, alebo si svoje srdce obsadím sám a v podstate mi vyhovuje, že Boh je ďaleko. Boh je však ten, ktorý túži byť so mnou a zahŕňať ma láskou a povzbudením.

- Prečo by mali ľudia prosiť a modliť sa k Duchu Svätému a prosiť o jeho dary? 

Pretože Duch Svätý v nás "aktivuje" našu vieru a jej prežívanie. Cez Neho sa naše kresťanstvo stáva živým. Bez Ducha Svätého je život viery iba naša námaha zdola; s Ním je to Božia milosť prítomná v nás, ktorá nás ťahá k Bohu. Je to ako mať vodičský preukaz; ak nechcem byť vodičom len formálne, ale skutočne vedieť šoférovať, musím mať auto a jazdiť, nielen mať vodičský preukaz zasunutý v dokladoch a nepoužívať. Duch Svätý a jeho dary nás uschopňujú "rozjazdiť" Božiu milosť, ktorú sme dostali v krste.

Metropolita Ignatios z Lakatia to v roku 1968 vystihol takto "Bez Ducha Svätého Boh je ďaleko, Kristus zostáva v minulosti, evanjelium je mŕtvou literou, Cirkev obyčajnou organizáciou, autorita panovaním, misie propagandou, modlitba vyvolávaním, kresťanský život otrockou morálkou. V Duchu Svätom a s ním sa vesmír pozdvihuje a vzdychá v pôrodných bolestiach kráľovstva, zmŕtvychvstalý Kristus je prítomný, evanjelium je silou života, Cirkev spoločenstvom Najsvätejšej Trojice, autorita oslobodzujúcou službou, misie sú Turícami, liturgia pripomenutím a predzvesťou a ľudská činnosť zbožstvená."[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021