ZKSM má nového riaditeľa, dizajn i logo, ale hodnoty mu zostávajú

TK KBS, zksm, mma; ml | 20. 05. 2020 10:28Bratislava/Trenčín 20. mája (TK KBS) Kalendárny rok 2020 je pre Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) významným míľnikom. V tomto roku oslavuje 30. výročie a zároveň prechádza viacerými zmenami, ktoré sú reakciou na aktuálne trendy v oblasti práce s mládežou a v komunikácii s verejnosťou.

Jednou z oblastí zmien je personálne obsadenie, z čoho najzásadnejšia je zmena na pozícii riaditeľa. Po 5 rokoch vystriedala Martina Janusa nová výkonná riaditeľka Petra Janegová.

S personálnou výmenou je spojená aj zmena sídla organizácie, ktorá bola schválená Celoslovenskou radou 8. februára 2020 a vstúpila do platnosti v máji 2020. Aktuálna adresa sídla je Dolný šianec 1, 911 01, Trenčín a na tejto adrese sa nachádza aj nová kancelária ZKSM.

Na stretnutí Celoslovenskej rady boli predstavené uvedené personálne zmeny a pristúpilo sa k hlasovaniu v otázke zmeny sídla organizácie a rozpočtu na rok 2020. Všetky predložené návrhy boli schválené.

Dôležitou súčasťou bolo aj oceňovanie dobrovoľníka roka 2019 a dobrovoľníckeho projektu roka 2019. V kategórii dobrovoľník roka získala ocenenie Alžbeta Kroláková a v kategórii dobrovoľnícky projekt získal cenu Tábor na Ukrajine. Zaujímavou novinkou bola prezentácia života spoločenstiev v jednotlivých oblastných centrách na Slovensku.

V rámci dôležitej zmeny v oblasti komunikácie s verejnosťou organizácia inovovala svoje logo, ktoré novým spôsobom komunikuje víziu a ciele, na ktorých organizácia stojí už 30 rokov. Logo pozostáva z piktogramu piliera a geometrického prvku kruhu. Piktogram piliera znázorňuje organizáciu ZKSM ako hlavný nosný prvok, ktorý združuje kresťanské spoločenstvá na Slovensku.

Pilier však nepredstavuje len ZKSM ako združenie, ale najmä spoločenstvá, na ktorých celé združenie stojí. Ďalším významom piktogramu je stočené lano, ktoré predstavuje spojenie, sieťovanie, spoluprácu a jednotu, ktorú chceme rozvíjať medzi spoločenstvami na Slovensku.

"Veríme, že všetky tieto zmeny prispejú k lepšiemu fungovaniu, k efektívnejšej spolupráci a k jasnejšej komunikácii vízie, poslania, hodnôt a cieľov organizácie," uviedla pre TK KBS Monika Mátéová.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024