Ak som katolík, je prirodzené, že podporujem to, čo je moje a pre mňa

TK KBS,rp; rp | 20. 05. 2020 09:30Bratislava 20. mája (TK KBS) Na siedmu veľkonočnú nedeľu, ktorá bude tento rok 24. mája 2020, si Cirkev pripomína 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Na Slovensku je spojený s tradičnou zbierkou na katolícke masmédiá. Pri tejto príležitosti poskytol rozhovor Tlačovej kancelárii Konferenie biskupov Slovenska šéfredaktor Katolíckych novín Igor Hanko.

- Majú súčasné katolícke médiá korene pred rokom 1989?

Katolícke noviny boli založené v roku 1849. Prvé číslo vyšlo 7. novembra v Pešti. Tieto tradičné noviny súčasného kresťana majú svoje korene zapustené v bohatej 170 ročnej histórii.

- 

Mnohé médiá, ktoré vznikli po roku 1989 zanikli, prečo?

Týždenník Katolícke noviny zaznamenal po roku 1989 veľký rozvoj. Zvyšoval sa jeho náklad a postupne i kvalita obsahu a formy. Vo svojich dejinách prežili rozkvet i zánik, ale stále sú tu.- Druhý Vatikánsky koncil vyzýval na zakladanie médií. Vtedy to biskupi neriešili – iniciatívu skôr mali kňazi a laici. Dnes je to ako?

V tom období u nás nebola dostatočná náboženská sloboda. O súčasnosti môžeme povedať, že biskupi Slovenska katolícke média podporujú. S redakciou Katolíckych novín spolupracujú najmä cez rubriku Duchovná obnova a príležitostné rozhovory, či sviatočné príhovory. Zároveň sme v kontakte s ich hovorcami.

- 

Prečo cirkev má vstupovať do médií?

Šíriť hodnoty evanjelia má Cirkev za úlohu od samotného Krista. Pred 2000 rokmi to robila ústnym ohlasovaním, skutkami ale aj písomne. Po svete kolovali tzv. okružné listy apoštolov, prepisovali sa texty o umučení Krista, o jeho skutkoch a učení, neskôr kompletné evanjeliá. Forma sa stále vyvíjala.

- 

Aká je úloha katolíckych masmédií?

Úloha Katolíckych novín je posilňovanie katolíckej identity, permanentná formácia a získavanie alternatívnych informácií. Do verejnosti prinášajú vlastný pohľad na aktuálne spoločenské, kultúrne, ale aj hospodárske problémy. V týchto oblastiach sú katolícke média dôležitým hráčom vo vzťahu Cirkvi a spoločnosti.


- Je ich poslanie adresované len veriacim, či aj neveriacim?

Katolícke noviny sú konzervatívne noviny vychádzajúce v súlade s učením Katolíckej cirkvi. Ich čitateľmi sú praktizujúci veriaci. Na základe svojej filozofie neprinášajú kontroverzné témy spochybňujúce cirkevnú náuku. Naopak, čitateľom ponúkajú vedomie stability a istoty ako protipól k médiám, ktoré ich permanentne zneisťujú. Ich poslanie je pre všetkých ľudí, ktorí prejavia dobrú vôľu.

- 

Dá sa povedať, že poslanie a ciele katolíckych médií sú rovnaké?

Poslanie je myslím jasné: šíriť evanjelium do sveta. Ciele môžu byť krátkodobé a dlhodobé. Môžeme ich meniť a prehodnocovať.- Je hlavnou náplňou katolíckych médií prinášať modlitby a liturgie?

Katolícke noviny prinášajú pravidelnú prílohu Deň Pána s liturgickými textami nedele, homíliou a liturgickým prehľadom týždňa. Okrem toho máme v novinách rubriku Vatikán a Duchovná obnova. Ponúkajú mnohé podnety pre duchovný život. Keďže ide o noviny a nie liturgickú knihy, ich hlavná úloha to určite byť nemôže.

- Sú katolícke médiá dostatočnou alternatívou k hlavným médiám?

Neviem, čo pre vás znamená termín hlavné médiá. Katolícke noviny dlhoročne zastávajú šieste miesto medzi najpredávanejšími printovými týždenníkmi na Slovensku. Často sú dokonca na piatom. Od roku 2005 sú zaradené do monitorovania tlačeného a predaného nákladu ABC SR. Uvedené hodnoty sú pravidelne overované Slovenskou komorou audítorov. Katolícke noviny sú noviny rodinného typu so 170 ročnou tradíciou. Sú špecifické svojim zameraním a obsahom. Preto si myslím, že svojou jedinečnosťou na Slovensku majú dôležité a nenahraditeľné miesto.- Aká je spolupráca medzi katolíckymi masmédiami?

Spolupracujeme, to je dôležitý fakt. Máme medzi sebou uzavreté zmluvy o mediálnom partnerstve, ktoré je dlhoročné. V našich novinách pravidelne nájdete programy Televízie Lux i Rádia Lumen.

- 
Zdá sa, že katolícke masmédiá oslovujú skôr starších ako mladších. V čom je problém?

Nemyslím si, že je problém, keď oslovujú spomenutú generáciu. Problém by sa stal, ak by neoslovovali žiadnu kategóriu. Viac ako polovica predplatiteľov je vo veku nad 60 rokov, ale náš týždenník má svojich čitateľov aj medzi deťmi a mládežou. Svedčia o tom najmä pravidelné letné čitateľské súťaže a aktivity počas celého roka. Medzi mladšou generáciou je obľúbené polročné predplatné pre novomanželov grátis. Mnohé rodiny majú ročné predplatné. Niektoré deti poznajú Katolícke noviny vďaka starým rodičom.- Mal by byť novinár v katolíckych médiách veriaci?

Určite áno.- Ake informácie by mali prinášať katolícke médiá?

Ich úlohou je mapovať dianie v Cirkvi doma i vo svete, ale i formovať kresťanov a celú spoločnosť v duchu kresťanských hodnôt. Katolícke noviny prinášajú podnetné aktivity Cirkvi, laikov, združení, farností u nás aj v zahraničí, ktoré môžu byť motiváciou pre iných.- Ako vnímate súčasné spravodajstvo a publicistiku katolíckych médií?

Snažia sa a skvalitňujú svoju prácu. - Kde vidíte rezervy a možnosti katolíckych médií?

Pred nami je výzva aktívne a profesionálne využívať najaktuálnejšie možnosti sociálnych sietí. Katolícke médiá potrebujú v svojich radoch špičkových odborníkov.- Ako sú katolícke médiá financované? Prežili by bez podpory veriacich? Je povinnosťou katolíka katolícke médiá podporovať?

Katolícke noviny existujú iba vďaka podpore svojich čitateľov a inzercie, pretože nedostávajú žiadne dotácie ani žiadny podiel z mediálnej zbierky, ktorá sa na Slovensku každoročne koná. Ak som katolík, je prirodzené, že podporujem to, čo je moje a pre mňa.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021