COMECE: Nastal čas, aby Európska únia postavila za práva seniorov

TK KBS, com, tmy, ml; pz | 15. 05. 2020 13:50Brusel 15. mája (TS ČBK) Takmer polovica ľudí, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 v Európe, sú starší ľudía a mnohí z nich boli obyvatelia zaradení do dlhodobej starostlivosti. "Nastal čas zastaviť "kultúru plytvania" a zamerať sa viac ne podporu rodín," uviedol generálny tajomník Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) P. Barrios Prieto v stredu 13. mája 2020.

Počas súčasnej pandémie predstavujú starší ľudia najzraniteľnejšiu časť našej spoločnosti. Nedávne štatistiky zverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vykresľujú dramatickú realitu: viac než 95 percent úmrtí na ochorenie Covid-19 v Európe bolo u ľudí starších ako 60 rokov a až polovica z nich bola zaradená medzi obyvateľov dlhodobej starostlivosti. Starí ľudia majú rovnaké práva na život a na zdravie ako všetci ostatní. V článku 35 Charty EÚ sa uvádza, že "Každý má právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a na získanie lekárskej starostlivosti za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a zvyklosťami".

Vzhľadom na nedostatok počtu jednotiek intenzívnej starostlivosti v mnohých členských štátoch EÚ, však boli nemocnice počas najakútnejších fáz pandémie nútené uprednostňovať mladších pacientov pred staršími. "Ťakým rozhodnutím o lekárskej záchrane životov sa v búdúcnosti vyhneme iba tedy, ak podstatne investujeme do našich zdravotníckych systémov a príjmeme stratégiu, ktorá skutočne podporuje rodiny," uviedol P. Manuel Barrios Prieto, generálny tajomník COMECE.

Ako prirodzenej a základnej jednotke ľudskej spoločnosti by rodine mala byť venovaná zvláštna pozornosť politických autorít na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ. "A to najmä rodinám so zraniteľnejšími členmi: mladí ľudia, starší ľudia a osoby so zdravotným postihnutím," dodáva P. Prieto. "Nastal čas zastavi "kultúru plytvania", hovorí generálny tajomník COMECE, ktorý citoval pápeža Františka a vyzval politické orgány, aby odvážne riešili túto otázku tiež v súvislosti s významnými demografickými zmenami, ku ktorým v Európe dochádza.

COMECE vyzýva Európsku komisiu, aby predložila svoju správu o demografii a zelenú knihu o starnutí zvlášť so zameraním na situáciu starších osôb počas súčasnej pandémie Covid-19. Rovnováha medzi prácou v rodine a nedeľou, ako dňom odpočinku, sú naviac kľúčovými témami pri posilňovaní spoločenstva v spoločnosti a zlepšovaní spôsobu, akým sa spoločnosť stará o tých najzraniteľnejších, predovšetkým o starších ľudí.

Smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom obsahuje inovatívne ustanovenie o dovolenke pre starajúcich sa. Hoci je na členských štátoch, aby uskutočňovali tieto ustanovenia v súlade s príslušnými orgánmi, COMECE odporúča Komisii, aby zaistila, že vnútroštátne orgány tieto ambiciózne predpisy príjmu. V súvislosti s touto výzvou COMECE v spolupráci s Federáciou katolíckych rodinných asociácii v Európe (FAFCE) vytvorila pracovnú skupinu, ktorá má vytoriť dokument reflektujúci súčasnú starostlivosť o starších ľudí. Tiež by mal sformovať diskusiu týkajúcu sa záujmov a práv starších ľudí (Zdroje: COMECE / TS ČBK).[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024