Českí pallotíni ponúkajú exercície formou Lectio divina online na YouTube

TK KBS, zz, fc; ml; pz | 14. 05. 2020 12:45Česká republika 14. mája (TK KBS) Českí pallotíni organizujú exercície formou Lectio divina online, uskutočnia sa od 17. do 23. mája 2020. Úvody do modlitby budú vysielať na YouTube kanáli. Tieto exercície budú na tému Stretnutie Vzkrieseného s učeníkmi (Peter a Ján, Mária Magdaléna, Tomáš, Kleofáš, ktorí boli svedkami Kristovho zmrtvýchvstania). V online duchovných cvičeniach ponúkajú taktiež možnosť individuálneho sprevádzania a to telefonicky alebo cez aplikácie WhatsApp, Viber, Skype a pod.

Počas duchovných cvičení sa dodržiava silencium. Je vôbec možné prežívať exercície na internete doma alebo v komunite? Organizátori sa doteraz vždy snažili zabezpečiť exercitantom dobré prostredie, ktoré napomáha kvalitne prežiť duchovné cvičenia. Vždy je to ale na účastníkoch, na ich rozhodnutí „ísť na púšť“. Tak to bude aj v prípade exercícií on-line. Pre niekoho to bude jednoduchšie, napríklad preto, že žijú sami. V rehoľných komunitách sa tiež dá dohodnúť, aby mali účastníci možnosť prežiť hlboké mlčanie.

Pre iných, napríklad v rodine, to bude takmer nemožné. To však neznamená, že tieto osoby sa duchovných cvičení nemôžu zúčastniť – môžu, podľa svojích možností a vynaliezavosti prežiť tento čas s ostatnými exercitantmi. Tieto exercície budú dostupné pre verejnosť, organizátori teda predpokladajú, že takýchto účastníkov bude väčšina.

„Verím, že Božie slovo bude prehovárať k našim srdciam s celou svojou silou. Pán predsa pozná naše rozpoloženie, tak ako poznal úzkosť a strach svojich učeníkov po svojej smrti. On vstal z mŕtvych a chce sa s nami stretnúť. Kým je aj v nás túžba po stretnutí, tak sa ozaj uskutoční,“ povzbudil k účasti na týchto on-line duchovných cvičeniach za celý tím exercícií on-line v ČR pallotín P. Tomasz Kazański.

Odkazy na prihlášku a videopozvánku je možné nájsť na stránke Zasvätený život.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023