Vo Vatikáne vyšla kniha Svätý Ján Pavol II. - 100 rokov. Slová a obrazy

TK KBS, rv cz, job, ml; pz | 11. 05. 2020 09:55Vatikán 11. mája (RV CZ) Na 18. mája pripadá 100. výročie narodenia Karola Wojtylu. Pri tejto príležitosti Vatikánske knižné vydavateľstvo (LEV) pripravilo zväzok s názvom "Svätý Ján Pavol II. - 100 rokov. Slová a obrazy. Novinka prináša čitateľom pásmo preslávených výrokov a obrazov od zvolenia poľského pápeža na Petrov stolec 15. októbra 1978 až po jeho návrat do Otcovho domu 2. apríla 2005. Kniha vychádza aj v angličtine v spolupráci s americkým vydavateľstvom Paulist Press a v poľštine vo Vydavateľstve sv. Stanislava (pod patronátom Poľského veľvyslanectva pri Svätej stolici a Poľského inštitútu v Ríme). Výber textov z homílií, príhovorov a učenia Jána Pavla II. sa zhostil Giuseppe Merola a obrazový sprievod z vatikánskych materiálov pripojila Miroslava Lesner.

Predhovor knihy podpísaný pápežom Františkom, sa obracia predovšetkým na mladých ľudí. Pripomína osobnosť a učenie sv. Jána Pavla II., veľkého svedka viery, muža modlitby a pevného sprievodcu Cirkvi v časoch veľkých premien. Rekapituluje najvýznamnejšie momenty jeho dlhého pontifikátu, pripomína jeho hlboký vzťah k Matke Božej a vyzdvihuje okamihy, v ktorých je zaznemaný odkaz tohto pápeža. Pozornosti čitateľov - ako píše - chce predovšetkým predložiť viaceré utrpenia, ktoré boli v živote Jána Pavla II. prítomné, začínajúc od osobných - ako včasná strata matky, smrť milovaného brata a otca. Keď vstupoval do tajného krakovského seminára, nemal už nikoho zo svojich najbližších príbuzných, žil v úplnej oddanosti Bohu a Cirkvi v dobe, keď veľa jeho priateľov umieralo vo vojne, pripomína pápež František. Utrpenie, ktoré prežíval od mladosti upevnilo vieru budúceho pápeža Wojtylu a sprevádzalo ho tiež počas jeho pontifikátu. "Sv. Ján Pavol II. trpel ako pápež, prežil strašný atentát v roku 1981, obetoval svoj život, prelial svoju krv pre Cirkev a osvedčil sa aj v ťažkej skúške ochorenia, nesenej každodenne s Bohom, ktorý sa stal Človekom a bol ukrižovaný pre našu spásu - že môžeme zachovať radosť, môžeme ostať sami sebou."[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021