V Ríme sa konala rozlúčka so zosnulým Veľmajstrom Maltézskeho radu

TK KBS, mpo; ml | 07. 05. 2020 10:05Rím 7. mája (TK KBS) V utorok 5. mája 2020 sa konal pohreb 80. kniežaťa a Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ktorý zomrel 29. apríla v Ríme po nevyliečiteľnej chorobe.

V súlade s reštrikčnými opatreniami pre koronavírus, pohreb bol slávený v limitovanej forme, aby mohol byť opakovaný štyrikrát počas dňa, aby sa so zosnulým mohli rozlúčiť príbuzní, Rádová vláda, najbližší spolupracovníci, diplomatické misie ako aj lekári, ktorí sa o Fra Giacoma starali posledné mesiace, ako aj niektorí dobrovoľníci.

Pohrebnému obradu predsedal Giovanni Angelo kardinál Becciu, zvláštny vyslanec Svätého Otca v Maltézskom ráde, ktorý spomenul aj odkaz pápeža Františka, ktorý spomína na veľmajstra ako na človeka "zanieteného a horlivého pre kultúru a vieru".

V homílii kardinál Becciu povedal, že Fra Giacomo zostane príkladom pre členov Rádu, zdôrazňujúc jeho ľudskosť a veľkorysosť, ktoré sa tak hlboko vryli do jeho života pod vlajkou seba obety a služby chudobným a chorým:

"Budem pamätať na jeho empatiu a srdečné a úprimné chovanie v rámci ľudských vzťahov, jeho miernosť a jeho schopnosť akceptovať druhého, hlbokú vieru sprevádzajúcu jeho konanie, lásku ku Sv. Otcovi a k Cirkvi od útleho detstva v jeho rodine, ktorá bola vždy prepojená so Svätou Stolicou."

"Tento cit pre Cirkev, spolu s veľkým zmyslom pre povinnosť, mu umožňovali vykonávať jeho profesionálne povinnosti so striktnou oddanosťou a to vo všetkých pozíciách, ktoré postupne zastával v Ráde, až po tú najvyššiu. Bol vždy pripravený uprednostniť spoločné dobro pred iné záujmy a ašpirácie. Snažil sa pracovať priamo a s veľkorysosťou, čím si vyslúžil rešpekt a všeobecné uznanie."

Kardinál Becciu spomenul tiež záujem Fra Giacoma o kultúru, obzvlášť o kresťanskú archeológiu, a jeho dlhú životnú púť v Maltézskom ráde, ktorá ho doviedla až k zvoleniu za jeho hlavu v máji pred dvoma rokmi.

Pohrebné obrady boli vysielané aj naživo cez YouTube kanál Maltézskeho rádu, čo umožnilo sledovať ich viac ako 10-tisíc ľuďom na celom svete. Počas posledných dní prišli tisícky odkazov a kondolencií v súvislosti s odchodom Veľmajstra.

Po skončení sv. omší, Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ktorého telesné pozostatky odpočívajú v truhle z olivového dreva, bol pochovaný v krypte kostola Sv. Márie na Aventíne (v sídle Rádu), vedľa svojich predchodcov, Fra Angelo de Mojana di Cologna a Fra Andrew Bertie.

Podľa článku 17 Ústavy Zvrchovaného Maltézskeho rádu, sa funkcie dočasného Zástupcu veľmajstra ujal Veľký komtúr Rádu Fra Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas. Hlavou Maltézskeho rádu zostane až do zvolenia nového Veľmajstra.

-

Zdroj: Maltézska pomoc Slovenska[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024