Oddnes sa u nás obnovili verejné bohoslužby, zatiaľ s obmedzeniami

TK KBS, ml; mk | 06. 05. 2020 06:00Bratislava 5. mája (TK KBS) Na Slovensku sa oddnes, stredy 6. mája 2020, po takmer dvoch mesiacoch obnovili verejné bohoslužby. Ich slávenie sa prerušilo 10. marca. Kňazi odvtedy ponúkli svojim veriacim rozličné formy duchovnej služby, sviatosti vysluhovali individuálnou formou. Kostoly boli k dispozícii pre súkromnú modlitbu.

Sväté omše sa môžu konať za prísnych hygienických opatrení s obmedzeným počtom ľudí. Vyplýva to zo spojenej druhej a tretej fázy uvoľňovania opatrení, ktoré mali zabrániť šíreniu koronavírusu na Slovensku.

Diecézy a farnosti prenášali svoje slávenia online, prostredníctvom médií a sociálnych sietí. Viaceré pokračujú aj po obnovení verejných slávení. Doteraz vzniklo množstvo farských i laických iniciatív a nápadov, ktoré sprostredkovali živý kontakt farností s veriacimi. Duchovné povzbudenia veriacim adresovali aj biskupi Slovenska, ktorí v marci vyhlásili osobitný pôst. Neustále prebiehajú modlitby za ukončenie pandémie koronavírusu.

Dnešné obnovenie verejných slávení sprevádzajú viaceré opatrenia, ktoré vydal hlavný hygienik SR Ján Mikas. Platia od rána 6:00, k dispozícii sú na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR i TK KBS. Konferencia biskupov Slovenska pozýva kňazov a veriacich k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali.

Rozhodnutie obnoviť verejné slávenie privítali aj biskupi Slovenska. „Som presvedčený, že túto radosť zdieľajú všetci. Zároveň myslím, že si všetci dobre uvedomujeme, ako je potrebné, aby sme veľmi trpezlivo a disciplinovane prispôsobili požiadavkám, ktoré bude treba dodržiavať pri slávení verejných bohoslužieb,“ povedal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

Teší sa aj košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. "Možno to bude ako pri zvítaní s človekom, ktorý sa vrátil po dlhej ceste naspäť domov. Azda aj sami veriaci budú dojatí, že po takej dlhej dobe pôstu od Eucharistie, spoločnej modlitby či spevu, znovu načerpajú silu zo sviatostí a spoločenstva," uviedol pre TK KBS arcibiskup Bober.

"Viacerí sa mi hlásili, telefonovali a písali mi počas tohto obdobia, že sa už nevedia dočkať svätých liturgií a svätého prijímania. Teším sa, že konečne budú eucharistické slávenia, pri ktorých budem fyzicky spolu so svojimi veriacimi ako jedna rodina. A veriacim prajem, aby boli skutočne horlivejší a aby im táto horlivosť vydržala stále," dodal prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak.

Biskupi prosia kňazov a všetkých veriacich, aby opatrenia zodpovedne zaviedli do praxe. Zdôrazňujú, že dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky naďalej platí. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom médií.

"Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery," uvádza KBS.

-

Pokyny hlavného hygienika SR

Ako uvádzať usmernenia do praxe[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024