Budeme robiť všetko, aby sme rešpektovali predpisy, vraví biskup Rábek

TK KBS, rp; rp | 05. 05. 2020 11:01Bratislava 5. mája (TK KBS) Posledné obdobie ovplyvnené šírením koronavírusu má podľa ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR biskupa Františka Rábeka dve roviny - psychologickú a rovinu viery. Ako povedal pre Tlačovu kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, z hľadiska psychologického tu bol pocit určitého chýbania mnohých vzácnych ľudí, stretnutí a zaužívaného rytmu. „Súčasne  som si však uvedomoval situáciu i príčiny tohto javu, bol som s tým vnútorne uzrozumený a skôr som sa zameriaval na hľadanie pozitív tejto situácie,“ povedal s tým, že v tejto dobe vypracovával úvahy ku každodenným čítaniam Svätého písma a cez siete to rozosielal veriacim, aby im aspoň takto priblížil duchovný pokrm. „Čas, ktorý mi zostal som využil na prácu doma - a tej mám stále dosť. Iste, pracovný rytmus bol niekedy trochu voľnejší, vyšiel čas aj na pohyb v prírode a na čítanie, čo malo tiež svoj pozitívny význam,“ konštatoval biskup Rábek.

 

Z hľadiska viery je Cirkev duchovno - viditeľné spoločenstvo veriacich a pokrstených ľudí. „Toto sa v najvyššej a najdôležitejšej forme realizuje pri slávení Eucharistie - svätej omše. Pretože v tomto slávení je na oltári prítomný Ježiš Kristus ako Hlava Cirkvi. On so sebou spája všetkých členov Cirkvi, nielen tých na zemi, ale aj v nebi a v očistci. Takže, pri slávení celebrant nikdy reálne nevidí všetkých členov svojho spoločenstva,“ upozornil. Aj vo vierovyznaní hovoríme: "Verím...vo svätú Cirkev..." Podľa biskupa Rábeka je však iste dôležité, aby bolo okolo oltára aj nejaké reálne spoločenstvo. „To v tomto období takmer úplne chýbalo. To ma viedlo k tomu, aby som si uvedomoval  duchovné spojenie so všetkými členmi Cirkvi, aj s tými, s ktorými som bol zvyknutý sa stretávať každú nedeľu a aby som sa za nich modlil, že  by im Pán dával svoje duchovné  dary aj v týchto mimoriadnych okolnostiach,“ povedal. 

Samozrejme biskupovi Rábekovi chýbala konkrétna prítomnosť ľudí. „Mal som naplánované viaceré cesty a slávenia v rôznych častiach Slovenska - v Spišskej Novej Vsi - púť k Božiemu Milosrdenstvu (tá sa uskutočnila iba virtuálne, čiže, bohoslužbu som tam mal, homíliu prenášal rozhlas); formačný týždeň s mojimi kňazmi - museli sme ho presunúť na neskôr, púť hasičov v Rajeckej Lesnej, svätá omša pre hasičov v Malom Slavkove, fatimská sobota v Šaštíne (tiež bez pútnikov, prenášaná médiami), tešil som sa na slávnosť sv. Floriána, patróna hasičov - bola plánovaná s hasičmi z Bratislavy a okolia v Blumentály... To všetko muselo vypadnúť. Ale, iste to chápali všetci, ktorí sa týchto podujatí mali zúčastniť, chápal som to i ja. Pamätal som a pamätám na všetkých v modlitbe a verím, že Pán Boh má svoje cesty, ako môže obdariť svojimi dobrodeniami, aj keď nemôžeme prežiť peknú duchovnú a kultúrnu slávnosť,“ zdôraznil ordinár Rábek. 

Biskup František Rábek ďakuje  kompetentným na ministerstve zdravotníctva i premiérovi za uvážlivé, spravodlivé (vzhľadom na to, že sa otvárajú rozličné prevádzky,  bolo  by diskriminujúce, keby kostoly museli zostať zatvorené) a múdre rozhodnutie. „Budeme robiť všetko, aby sme rešpektovali stanovené hygienické podmienky. Sám som zvedavý, ako sa prejaví po takom odstupe záujem veriacich o znovuoživenie aktívnej účasti na bohoslužbách. Dúfam, že radosť bude na oboch stranách. Budeme mať dôvod ďakovať Pánu Bohu za pomerne  šťastné zvládnutie krízy. Zrejme si uvedomíme, že môcť sa zúčastniť na nedeľnej bohoslužbe nemusí byť vždy taká bezmyšlienkovitá samozrejmosť a  je to ja dôvod, aby sme si to vážili a aj čo najlepšie využívali. Jedným slovom, očakávam nedeľné stretnutie s našimi veriacimi s radosťou,“ dodal biskup Rábek. 

Od stredy 6. mája budú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však budú podliehať niektorým obmedzeniam. Verejné sväté omše sa na Slovensku neslúžia od 10. marca.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021