Biskup Stolárik viedol májovú mariánsku pobožnosť na balkóne úradu

TK KBS, burv; ml | 02. 05. 2020 07:05Rožňava 2. mája (TK KBS) V Rožňave sa začali netradičné mariánske pobožnosti. Nakoľko obmedzenia kvôli pandémii koronavírusu zatiaľ neumožňujú spoločne v kostoloch sláviť bohoslužby a pobožnosti, rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik sa 1. mája prvýkrát modlil mariánsku pobožnosť večer o pol ôsmej večer na balkóne rezidencie biskupského úradu, ktorý je oproti morovému stĺpu Nepoškvrnenej Panny Márie. Tento stĺp pripomína záchranu Rožňavy pred morom, ktorý mesto postihol v minulosti a vyžiadal si veľa ľudských životov.

V tejto modlitbe bude biskup Stolárik pokračovať každý deň počas mája. Spôsob modlitby bol v diecéze vopred známy. Listami, uverejnenými na stránke biskupstva, biskup zjednotil diecézu a pozval k modlitbe mariánskej pobožnosti v mesiaci máj všetkých diecezánov, ale aj ostatných, ktorí sa pridávajú k modlitbe. Ide o duchovné zjednotenie, každý sa modlí vo svojom príbytku. Modliacich sa navonok zjednocuje obraz Rožňavskej Panny Márie v oknách ich príbytkov. Sú tiež rodiny, ktoré si už hneď začiatkom opatrení a z toho vyplývajúcich obmedzení vytvorili domáci „oltárik“, pri ktorom sa zjednocujú v modlitbe a zatiaľ sa zúčastňujú na bohoslužbách prostredníctvom televízneho vysielania, rádia, internetu a vedú aj deti k tomu, aby nateraz prežívali v domácom prostredí svätú omšu tak, akoby boli prítomní v kostole.

Ďalším dôležitým zjednocujúcim prvkom modliacich sa mariánsku pobožnosť je text pobožnosti, ktorý je možné nájsť na stránke www.burv.sk v slovenskom aj maďarskom jazyku. V priebehu mája bude dostupný aj v tlačenej podobe brožúrky Mariánska pobožnosť, ktorá je zostavená tak, aby mohla poslúžiť na modlitbu kedykoľvek, nie je viazaná len na májové pobožnosti. Obsahuje aj modlitby Svätého Otca, ktoré dal na tohtoročný máj.

Prvá pobožnosť sa konala už v prítmí májového dňa, v jednoduchosti, bez ozvučenia. Na námestie počas týchto dní už prichádza bežne viac ľudí, aby tu trávili voľný čas, prichádzajú na zmrzlinu, aby sa porozprávali, prichádzajú aj rodinky s deťmi. V tento prvý májový večer na trochu upršané námestie prišlo spontánne niekoľko veriacich, ktorí plne rešpektujúc opatrenia, sa rozostavili po námestí v dovolenej vzdialenosti. Z ich tichej modlitby bolo cítiť veľkú túžbu po spoločnej modlitbe, ktorej úmysel, okrem osobných úmyslov je jasný: prosba o zastavenie pandémie, ale aj prosba, aby boli naše kostoly čím skôr otvorené pre spoločné slávenie bohoslužieb a už vopred prednášaná vďaka za všetky obsiahnuté dobrodenia.

Na záver pobožnosti biskup požehnal prítomných, celé mesto, diecézu a všetkých čo sa s nami modlili a tak to bude robiť každý večer. Už dnes, druhého mája je prvá sobota, preto formulár pobožnosti bude ako na fatimskú sobotu podľa brožúry Pobožnosti fatimských sobôt.

TK KBS informoval Biskupský úrad v Rožňave[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023