Lynčovanie rečami zabíja aj dnes – príbeh mučeníctva svätého Štefana

TK KBS, RV mh, jb; ml | 28. 04. 2020 13:38Vatikán 28. apríla (RV) V utorok 28. apríla Svätý Otec pri rannom slávení Eucharistie komentoval v homílii umučenie sv. Štefana. Lynčovanie zmanipulovaním verejnej mienky sa deje i dnes, pripomenul pápež a poukázal na príbeh pakistanskej kresťanky Asie Bibiovej. Varoval pred odsudzovaním ľudí falošnými správami či ohováraním.

Pri svätej omši prenášanej v priamom prenose pápež František opäť vyprosoval ukončenie pandémie. Modlil sa zvlášť za múdru zodpovednosť ľudí v situácii, keď nákaza ustupuje a príde uvoľnenie karanténnych opatrení, ako je to v Taliansku i niektorých ďalších krajinách.

„V tomto čase, keď sa začína s predpismi umožňujúcimi vyjdenie z karantény, modlime sa k Pánovi, aby dal svojmu ľudu, všetkým nám, milosť rozvážnosti a poslušnosti voči nariadeniam, aby sa pandémia nevrátila.“

V homílii sa Svätý Otec zameral na pokračujúce rozprávanie Skutkov apoštolov, ktoré opisuje smrť prvého mučeníka, sv. Štefana (Sk 7,51-8,1). Poukázal na dodnes fungujúce praktiky lynčovania vykonštruovaním nepravdivých správ. Takýmto spôsobom sa ľudia odsudzujú na smrť bez možnosti dovolať sa spravodlivosti.

- - - -

Plné znenie homílie pápeža Františka

V prvom čítaní sme v týchto dňoch počúvali o umučení Štefana: jednoduchá záležitosť, ako sa to stalo. Zákonníci netolerovali jasnosť jeho vyučovania, a po tom, ako odznelo, šli za niekým, koho požiadali, aby povedal, že počul, ako sa Štefan rúhal proti Bohu, proti Zákonu (porov. Sk 6,11-14). A potom  sa na neho vrhli a ukameňovali ho: takto, jednoducho (porov. Sk 7,57-58).

Je to schéma počínania, ktorá tu nie je po prvý raz: aj s Ježišom konali rovnako (porov. Mt 26,60-62). Ľud, ktorý tam bol, sa snažili presvedčiť, že bol rúhačom, a oni volali: „Ukrižuj ho!“ (Mk 15,13). To je zverskosť. Zverské použitie falošných svedectiev, aby sa dosiahlo „vykonanie spravodlivosti“.

Toto je tá schéma. Sú aj podobné prípady v Biblii: Zuzane urobili rovnako (porov. Dan 13), Nabotovi urobili rovnako (porov. 1 Kr 21), ďalej Aman sa snažil urobiť rovnako s Božím ľudom (porov. Est 3).

Falošné správy, očierňovania, ktoré provokujú ľud aby vzbĺkol a žiadal spravodlivosť. Toto je lynčovanie, skutočné lynčovanie.

A takto ho priviedli k sudcovi, aby sudca tomu dal zákonnú podobu: ale bol už vopred odsúdený, sudca musí byť veľmi, veľmi odvážny, aby šiel proti takémuto „ľudovému“  rozsudku, urobenému naschvál, nachystanému. Toto je Pilátov prípad: Pilát jasne videl, že Ježiš je nevinný, ale pri pohľade na ľud si nad tým umyl ruky (porov. Mt 27, 24-26).

To je spôsob ako vytvárať judikatúru. Aj dnes toto vidíme: aj dnes sa tak deje v niektorých krajinách, keď sa chce urobiť štátny prevrat alebo sa zbaviť nejakého politika, aby nešiel do volieb alebo podobne, robí sa to takto: falošné správy, očiernenie, potom sa to zverí niektorému sudcovi z tých, ktorým sa páči vytvárať judikatúru s týmto „situačným“ pozitivizmom, ktorý zodpovedá móde, a nasleduje odsúdenie.

Toto je spoločenské lynčovanie. A takto to spravili so Štefanom. Takto sa konal Štefanov súd: privádzajú pred súd niekoho už odsúdeného podvedeným ľudom.

Toto sa deje aj u mučeníkov dneška: sudcovia nemajú možnosť vykonať spravodlivosť, pretože prichádzajú už odsúdení. Pomyslime napríklad na Asiu Bibiovú, čo sme videli: desať rokov vo väzení, pretože bola odsúdená očiernením a bol tam ľud, čo chcel jej smrť. Proti tejto záplave falošných správ, ktoré vytvárajú mienku, sa mnohokrát nedá robiť nič: nedá sa nič urobiť.

Pri tomto veľa myslím na holokaust (šoa). Holokaust je podobný prípad: bola vytvorená mienka proti istému ľudu, a potom bolo normálne povedať: „Áno, áno, nech idú na smrť, nech sú zabití“. Je to metóda ako sa zbaviť ľudí, ktorí obťažujú, rušia.

Všetci vieme, že toto nie je dobré, ale to, čo nevieme je, že existuje malé každodenné lynčovanie, ktoré sa snaží odsúdiť ľudí, vytvárať o ľuďoch nedobrú povesť, skartovať ich, odsúdiť. Malé každodenné lynčovanie klebetením, ktoré vytvára mienku. Koľkokrát niekto počuje ako niekoho ohovárajú, a povie: „Ale nie, tento človek je človek spravodlivý!“ – „Nie, nie: povráva sa, že...“ A s týmto „povráva sa, že“ sa vytvára mienka na odrovnanie určitej osoby.

Pravda je niečo iné: pravda je dosvedčením toho, čo je pravdivé, toho, v čo dotyčný verí: pravda je jasná, transparentná. Pravda netoleruje nátlaky. Pozrime na Štefana, mučeníka: prvého mučeníka po Ježišovi. Prvý mučeník. Pomyslime na apoštolov: všetci vydali svedectvo. A pomyslime na toľkých mučeníkov, aj na toho, ktorého slávime dnes, sv. Petra Chanela. Bol ohovorený, že je proti kráľovi... 

Vytvorí sa fáma, a pošle sa na smrť.

A myslime na nás, na náš  jazyk: toľko krát my, našimi poznámkami, spúšťame lynčovanie tohto druhu. I v našich kresťanských inštitúciách sme videli mnoho každodenných lynčovaní, ktoré vznikli z klebetenia. Nech nám Pán pomáha byť spravodlivými v našich súdoch, aby sme nezačínali alebo nenasledovali toto masové odsudzovanie, ktoré klebetenie vyvoláva.

Preložila: Slovenská redakcia VR

- - - -

Modlitba duchovného prijímania

Svätý Otec pre veriacich sledujúcich priamy prenos predniesol modlitbu duchovného svätého prijímania:

„K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa.“

Na záver svätej omše bola vystavená Sviatosť oltárna na tichú adoráciu, po ktorej pápež František udelil eucharistické požehnanie.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024