Biskup Stanislav Stolárik napísal mladým: Myslím na vás a mám vás rád

TK KBS, burv, sts; ml | 24. 04. 2020 10:47Rožňava 24. apríla (TK KBS) Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik napísal list mladým ľuďom. Prihovára sa im, že pôvodne sa s nimi mal stretnúť na diecéznom stretnutí v Krompachoch. "Tento rok nebolo možné stretnúť sa s vami kvôli pandémii. Preto vám píšem, aby som sa vám mohol aspoň takto prihovoriť a ubezpečiť vás, že na vás myslím, mám vás rád ako pastier diecézy a nosím vás vo svojom srdci tak, ako nás všetkých nosí Dobrý pastier - Ježiš Kristus - náš Vykupiteľ," píše v liste mladým biskup Stolárik.

"Chcel by som vám toho povedať veľa, ale terajšia situácia to neumožňuje. Obmedzenia, s ktorými sme sa stretli a bolo nutné ich prijať pre dobro nás všetkých, isto nás prekvapili. Niečo také sme ešte nezažili. (...) Teraz je všetko značne oklieštené - byť v izolácii, bez osobných stretnutí, bez aktivít vonku... chýba nám to všetkým, o čo viac vám, mladým! Chápem vás a viem, že vám nie je ľahko. Ale všetko sa dá prekonať. Veríme, že táto situácia pominie, dobrý Pán Boh nám pomôže, ale je potrebná aj naša spolupráca práve rešpektovaním daných opatrení," píše biskup Stolárik.

V liste chce ďalej biskup upriamiť pozornosť mladých na "centrum, na plnosť času dejín - na naše vykúpenie. Naším Centrom je Ježiš Kristus, Boží Syn, náš Vykupiteľ, náš Brat, Priateľ." V tomto čase, kedy majú podľa biskupa mladí "viac času" ich pozýva k tomu, aby čítali hodnotnú literatúru, Sväté Písmo i posynodálnu apoštolskú exhortáciu Svätého Otca Františka Christus vivit (Kristus žije). "Kristus žije a už viac neumrie. Je živý v Eucharistii, po ktorej silne túžte, najmä keď v našej diecéze teraz slávime Rok Eucharistie," píše mladým biskup Stolárik.

Mladých "pastier diecézy" pozýva k "spoločnému duchovnému zjednoteniu počas mája hnď od prvého dňa v mesiaci - k spoločnej modlitbe za zastavenie pandémie koronavírusu. Každý večer o 19:30 sa budem modliť pri mariánskom stĺpe v Rožňave. Duchovne sa so mnou zjednoťte. Modlíme sa aj za ochranu od všetkkých vírusov, ktoré číhajú na zdravie tela, ale zvlášť na zdravie našich nesmrteľných duší a tiež za to, aby sme z tejto pandémie vyšli ako iní, viac veriaci, dôverujúci, milujúci Boha i ľudí. Schému modlitby nájdete na našej stránke www.burv.sk," píše biskup Stolárik.

-

PLNÉ ZNENIE listu je možné TU[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023