Slovensko požehnali relikviou sv. Jána Pavla II. 30 rokov od jeho návštevy

TK KBS, abutt, jko; ml | 22. 04. 2020 11:30Bratislava/Trnava 22. apríla (TK KBS) Slovensko si dnes pripomína 30. výročie prvej návštevy pápeža Jána Pavla II. Aktuálna pandémia koronavírusu, žiaľ, zabránila patričnej oslave tejto historickej udalosti, ktorá sa uskutočnila 22. apríla 1990. Na stretnutie s ním prišli vtedy do Bratislavy statisíce ľudí.

Svätý Ján Pavol II. požehnal Slovensko symbolicky skrze svoju relikviu. Urobil tak z lietadla, v ktorom ju mal v rukách emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol, ktorý ho pred tridsiatimi rokmi na Slovensku privítal. Svätý Ján Pavol II. tak požehnal celé Slovensko, aby mohlo prežiť toto ťažké obdobie skúšky pandémie koronavírusu. Lietadlo s relikviou vlasov svätého Jána Pavla II. preletelo ponad Piešťany, Pezinok, Trnavu, Senec, Bratislavu a Šaštín.

Relikviu zapožičal páter Lucián Bogucki, provinciálny kustód Kustódie Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Slovensku Rehole menších bratov konventuálov - minoritov, z bratislavského Kostola sv. Františka, ktorý ju získal z Ríma v roku 2016.

Dňa 22. apríla 1990 nám Ján Pavol II. na vajnorskom letisku okrem iného povedal: „Nech je pochválený Pán za dar viery, ktorú vaši predkovia prijali, keď počúvali Božie slovo, ohlasované svätým Cyrilom a Metodom, ktorí vynašli abecedu, zostavili gramatiku, začali prekladať Sväté písmo a liturgické knihy a položili základy vašej kultúry… Kto by chcel vytrhnúť kresťanskú vieru z kultúry a zo života slovenského národa, nemohol by pochopiť jeho dejiny, od tých najstarších až po dnešné.“

Vážne slová nám tento svätec povedal aj 9. novembra 1996. „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii. A práve Presvätej Panne opätovne zverujem váš národ a zároveň udeľujem osobitné apoštolské požehnanie vám, tu prítomným, a celému slovenskému národu.“

Pápež Karol Wojtyła bol hlasom mlčiacej a trpiacej Cirkvi za železnou oponou. Bol prorokom pokoja a mieru na rumoviskách dejín sveta i neohrozeným bojovníkom, ktorý tvrdo zápasil o kresťanskú identitu Starého kontinentu. Tento veľký pápež neohrozene ohlasoval pravdu o Kristovi, pravdu o človekovi, nelichotil svojim poslucháčom a nečakal na potlesk. S veľkou odvahou ohlasoval nepríjemné a nepopulárne pravdy viery. Išiel proti prúdu a neprijímal kompromisy ani relativizovanie Božích právd.

Počas svojho pontifikátu, ktorý trval 26 rokov a šesť mesiacov, absolvoval 104 pútnických ciest do 129 krajín a 144 ciest po Taliansku. Napísal 14 encyklík, 15 apoštolských exhortácií, 11 apoštolských konštitúcií, štyridsaťpäť apoštolských listov, tridsať motu proprio a predniesol nespočetné množstvo príhovorov a kázní pri najrozličnejších príležitostiach. Svätorečil 482 ľudí a 1338 blahorečil. Dielo pontifikátu Jána Pavla II. je také veľké, že si ho možno vysvetliť len jeho svätosťou - úplným oddaním sa Ježišovi Kristovi cez Pannu Máriu - v duchu svojho hesla Totus tuus. Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás a chráň nás pred koronavírusom!

Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave / Ján Košiar[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021