Teologická fakulta TU predĺžila termíny na podávanie prihlášok na štúdium

TK KBS, mde; ml | 22. 04. 2020 07:21Bratislava 22. apríla (TK KBS) Z dôvodu situácie spojenej so šírením nového koronavírusu Teologická fakulta Trnavskej univerzity predĺžila termín podávania prihlášok pre bakalárske a magisterské štúdium do 29. mája 2020. Fakulta sídli v centre Bratislavy. Záujemcovia si môžu vybrať štúdium kresťanskej filozofie, katolíckej teológie alebo sociálnej práce zameranej na rodinu.


Študijné programy sú zamerané na praktické uplatnenie v širokom spektre profesií. Študenti sa učia zvládnuť komunikačné stratégie a aplikovať ich v pracovnom živote. Prvé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční už 10. júna, druhé kolo potom 14. augusta 2020. Fakulta plánuje prijať na každý študijný program najviac 20 študentov. Fakulta u nich rozvíja vedomosti a zručnosti pre poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Absolvent si môže nájsť uplatnenie ako vedecký pracovník, projektový manažér, zamestnanec cirkevných, rozvojových a humanitárnych organizácií, publicista, učiteľ, sociálny pracovník, politik, treťosektorový špecialista či kreatívec.

Medzi absolventov Teologickej fakulty Trnavskej univerzity patrí napríklad apoštolský administrátor eparchie Parma Milan Lach, profesor Starého zákona na biblickom inštitútu v Ríme Peter Dubovský či prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu Miloš Lichner. V súčasnosti vedie fakultu dekan prof. Juraj Dolinský.

Viac informácií uchádzači nájdu na stránke tftu.sk/uchadzac

TK KBS informoval Matúš Demko[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023