Medzinárodná katolícka charita zriadila nový fond na boj s pandémiou

TK KBS, RV zk; ml | 16. 04. 2020 19:05Vatikán 16. apríla (RV) Medzinárodná katolícka charita (Caritas Intenationalis) zriadila globálny fond na boj s koronavírusom v tých najchudobnejších krajinách sveta. Prispieť sa dá cez jej internetovú stránku. Táto organizácia je zapojená do jednej z pracovných skupín osobitnej komisie zriadenej Vatikánom pre problematiku Covid-19 pod hlavičkou Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Caritas Internationalis je „v Afrike, na Blízkom východe, v Južnej Amerike, Oceánii a v Európe v prvej línii boja proti Covidu-19, a to aj v oblastiach, kde nie je činná žiadna iná organizácia“, vysvetlil jej generálny sekretár Aloysius John, pričom dodal: „Našou misiou je  živé svedectvo o poslaní Cirkvi a službe tým najzraniteľnejším ľuďom i celej ľudskej rodine.“

Keď projekty  Medzinárodnej charity v súvislosti s nákazou koronavírusu predstavili pápežovi Františkovi, ten ich povzbudil:

„Buďte svižní a rýchli a aj naďalej napredujte vo vašej práci. Ak ju neurobíte vy, kto potom?“ Vďaka tomu, že Medzinárodná charita je dobre zakorenená v sociálnej štruktúre krajín, je schopná rýchlo reagovať na situáciu spojenú s pandémiou a pokračovať i vo svojich pomocných programoch.

Fond ako viditeľný znak solidarity univerzálnej Cirkvi

Aby bola Medzinárodná charita schopná zabezpečiť okamžitú odpoveď na šíriacu sa pandémiu, zriadila osobitný globálny fond, ako viditeľný znak solidarity univerzálnej Cirkvi.

Do fondu Caritas global COVID-19 response je možné prispieť prostredníctvom internetovej stránky Medzinárodnej charity. Vďaka nemu Charita i ďalšie katolícke organizácie budú môcť pokračovať v pomoci a zároveň zavádzať preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. A to osobitne v krajinách, kde by malo rozšírenie epidémie oveľa ničivejšie následky, než tie, ktoré možno sledovať v Európe.

Výťažky z fondu pôjdu prioritne na zabezpečenie služieb spojených so zdravotnou pomocou zo strany katolíckych organizácií a Charity v oblastiach, ako: prevencia a kontrola infekcií, prístup k pitnej vode a hygienickým zariadeniam, zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov (rúšok, rukavíc a podobne).

Zvažovať sa okrem toho budú aj návrhy na zmiernenie šírenia nákazy Covid-19, ktoré obsahujú šírenie osvety a informácií o prevencii nákazy, ako aj posilnenie služieb na podporu komunít, napríklad garantovanie potravinovej bezpečnosti.

Spojiť sa v solidarite a nie v strachu

Generálny sekretár Medzinárodnej charity vysvetľuje: „Žiaľ, existujú oblasti, kde zraniteľné obyvateľstvo považuje pandémiu za menšie zlo. Napríklad v Rwande, v niektorých oblastiach, ľudia nerešpektujú bezpečnostné opatrenia kvôli závažnému nedostatku potravy. Hovoria nám „radšej zomrieme na Covid, než na hlad“.

„Dnes sme všetci spojení v strachu, no mali by sme byť spojení v solidarite prostredníctvom univerzálneho bratstva. Jediný spôsob ako prekonať túto pandémiu, je spojiť sa v čelení tejto obrovskej výzve pre ľudstvo,“ uviedol Aloysius John.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024