Bratislavské Hanusove dni budú pre pandémiu po prvýkrát online

TK KBS, fba; ml | 08. 04. 2020 17:35Bratislava 8. apríla (TK KBS) Hlavné mesto Slovenska v apríli už tradične ožíva kultúrno-akademickou diskusiou vďaka festivalu Bratislavské Hanusove Dni. Tento rok nás však pandémia koronavírusu drží v našich domovovoch, a preto sa organizátori rozhodli podujatie odložiť na jeseň. To však neznamená, že apríl zostane prázdny a na konci mesiaca Spoločenstvo Ladislava Hanusa prinesie po prvýkrát špeciálne vydanie festivalu prostredníctvom online platforiem.

Pohnuté časy, aké zažívame aj teraz, totiž so sebou prinášajú hlboké otázky o spoločnosti, človeku, jeho zodpovednosti voči Bohu, za iných ľudí, osobitne za tých najviac zraniteľných. Organizátori zo Spoločenstva Ladislava Hanusa chcú hľadať odpovede na tieto otázky na priesečníku kresťanskej kultúry a súčasnej spoločnosti spolu s rečníkmi z rôznych oblastí verejného života. „Práve v čase krízy a skúšky sme ako spoločnosť aj ako jednotlivci vnímavejší na veľké otázky ľudského života a preto sa potrebujeme pýtať a nachádzať odpovede inšpirované Evanjeliom a zdravým rozumom,“ vysvetlili organizátori.

Tematicky sa toto špeciálne online vydanie festivalu nebude veľmi líšiť od tých bežných. „Diváci sa môžu tešiť na témy týkajúce sa kultúry, politiky, teológie a Cirkvi, výchovy či ekonomiky. Ale plánujeme aj nejakú ľahšiu, lifestylovú diskusiu alebo koncert. A samozrejme neobídeme ani tému súčasnej epidémie,“ priblížili organizátori.

Diváci sa môžu opäť tešiť na hostí ako napríklad český kňaz a psychiater Max Kašparu, americký publicista Rod Dreher, či CEO medzinárodnej konzultantskej spoločnosti zo Singapuru Lawrence Chonga. Počas troch dní sa tak uskutoční približne desať podujatí v troch rôznych formátoch, ktoré sa budú streamovať. So slovenskými rečníkmi sa stretneme osobne, pričom diváci budú môcť klásť otázky prostredníctvom online platforiem; so zahraničnými hosťami sa spojíme cez internet, no nemal by chýbať ani koncert, ktorý tiež bude prenášaný online.

Organizátorom podujatia je Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktorého poslaním je prinášať Krista a Evanjelium do verejného života na Slovensku. Už viac ako 17 rokov sa o to usilujeme spájať vieru s rozumom duchovno-intelektuálnou formáciou mladých lídrov a angažovaním sa pre spoločné dobro v najrôznejších oblastiach kultúrneho a verejného života.

Všetky informácie o festivale môžu záujemcovia nájsť na oficiálnej stránke podujatia https://hanusovedni.sk/sk/bhd-online/ ako aj na Facebooku Bratislavských Hanusových dní: https://www.facebook.com/BratislavskeHanusoveDni/

TK KBS informoval František Bartek[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023