Biskup Chovanec: Zmŕtvychvstanie ostáva uholným kameňom viery

TK KBS, mch; ml | 04. 04. 2020 14:30Bratislava/Banská Bystrica 4. apríla (TK KBS) V tejto mimoriadnej situácii, akú zažívame, si podľa banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca "viac ako inokedy" obnovujeme pravdu viery, že v ňom - v Zmŕtvychvstalom „žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17, 28). "Pre nás veriacich sa život rozprestiera smerom k večnosti, a preto si ani v súženiach nezúfame; sme si istí, že sme v Božích rukách," povedal biskup v rozhovore pre TK KBS.

- - -

- Veľkonočné bohoslužby budú pre pandémiu bez účasti veriacich. Ako to vnímate? Zažili ste už podobnú skúsenosť vo svojom živote? 

Väčšina sveta, aj naša krajina prežíva mimoriadne obdobie vyvolané šírením epidémie. Všetky obmedzenia – ekonomické, kultúrne, športové, spoločenské, bohoslužobné... sú naozaj veľmi nepríjemné. Vieme však, že sú veľmi potrebné. Chránia nás – aj našich drahých. Pravdou je, že takého obmedzenia, najmä bohoslužobného charakteru, lebo tie sa ma – ako kňaza – najviac dotýkajú, som ešte nikdy nezažil.

- Ako budete sláviť tohtoročné Trojdnie a akou formou sa môžu k vám symbolicky pripojiť veriaci? 

Trojdnie budem sláviť v Katedrále sv. Františka Xaverského bez účasti verejnosti. Vďaka modernej rozhlasovej technike budú tieto bohoslužby naživo vysielané Rádiom Lumen. Srdečne pozývam tých veriacich, ktorí nemajú k dispozícii napr. miestnu televíziu, kde by mali obrady zo svojho farského kostola, aby sa prostredníctvom rozhlasu s nami spojili.

- Nebude tradičné svätenie olejov, vigílie či krížové cesty... čo odporúčate veriacim, ako prežiť intenzívnejšie spojenie s vami, počas Veľkej noci? 

Hoci tento rok bude Veľká noc slávená inak, ako sme zvyknutí, neznamená to, že by bola menej významná a dôležitá. Pánovo zmŕtvychvstanie po naplnení jeho bezpríkladného poníženia sa „do násilnej smrti a do skalného hrobu“ ostáva majákom a uholným kameňom našej viery.

V tejto mimoriadnej situácii si viac ako inokedy obnovujme pravdu viery, že v ňom – v Zmŕtvychvstalom „žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17, 28). Celý náš život má svoj začiatok a dokonanie v Pánovi. Pre nás veriacich sa život rozprestiera smerom k večnosti, a preto si ani v súženiach nezúfame; sme si istí, že sme v Božích rukách!

Usilujme sa premeniť terajšie ťažkosti nemilých obmedzení na „čas mimoriadnej milosti“. Viac rozjímajme a intímnu prítomnosť s Pánom naplňme modlitbou krížovej cesty či svätého ruženca. Posilnení modlitbou môžeme ľahšie a viac konať skutky lásky a potrebnej pomoci našim blížnym. Aj k tomu nás vedú úvahy o zraniteľnosti a „ľudských hraniciach“ mysliac na veľkú vzájomnú prepojenosť ľudí a národov.

- Čo želáte veriacim na Slovensku k Veľkej noci a ďalším dňom? 

Všetkým – veriacim aj neveriacim – vyprosujem a želám milostiplné a veľmi obohacujúce prežívanie Veľkej noci – slávnosti krásnej novej nádeje.

- - -[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023