Združenie V.I.A.C. spúšťa od 1. apríla online poradňu emauzy.online

TK KBS, bko; ml | 01. 04. 2020 12:00Trstená 1. apríla (TK KBS) Veriaci zostali nielen bez svätých omší, ale mnohí z nich aj bez reálnej duchovnej podpory v týchto okolnostiach. Tú dnes väčšinou majú len cez živé prenosy svätých omší či modlitieb, avšak tie nenahradia kontakt, kde sa môžu pýtať či počuť slovo povzbudenia. Preto občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže spúšťa od 1. apríla 2020 novú online poradňu emauzy.online.

„Ide predovšetkým o priestor sprevádzania – tak ako Ježiš sprevádzal emauzských učeníkov, keď sa sklamaní vracali z Jeruzalema do Emauzy,“ hovorí Branislav Kožuch. „A vieme, čo sa s nimi stalo – ich pohľad na situáciu sa mení, ich srdcia sa menia – „ci nám nehoreli srdcia, keď sa s nami cestou rozpával?," dodáva Kožuch. Nejde o psychologickú poradňu či linku krízovej intervencie, ale ide o priestor, ktorý dáva možnosť duchovnej podpory, či už formou duchovného rozhovoru alebo krátkej modlitby.

Aktuálne poradňa funguje len prostredníctvom internetového chatu, kde sú pripravení laici, kňazi aj rehoľné sestry, alebo prostredníctvom mailu. „Laici, ktorí sú zapojení do tejto služby, majú za sebou duchovnú formáciu, napr. diecéznych animátorských škôl, a pracujú v tejto službe pod našou supervíziou,“ vysvetľuje Kožuch.

„Ak sa nám podarí nájsť partnera, ktorý nám pomôže pokryť finančné náklady, chceli by sme postupne zriadiť aj telefonickú službu, aby sme službu sprístupnili aj tým, pre ktorých je lepšie a ľahšie telefonovať,“ hovorí Ján Takáč, zodpovedný za technickú prevádzku online portálu.

Prioritne sa portál zameriava na mladých a rodiny, postupne na ňom budú pribúdať aj tematické články a videá. Už dnes sa za poradcov i všetkých, ktorí sa ozvú cez portál, modlia v Oravskom centre mládeže počas neustálej 24-hodinovej adorácie.

Viac informácií je možné nájsť na stránke emauzy.online.

TK KBS informoval Branislav Kožuch[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022