V jubilejnom kostole v Hniezdnom slúžia sväté omše pri oltári sv. Rocha

TK KBS, rba; ml | 30. 03. 2020 13:25Hniezdne 30. marca (TK KBS) Vzhľadom na zrušené verejné slávenia svätých omší a pobožnosti z dôvodu epidémie koronavírusu, mnohí kňazi slúžia bohoslužby súkromne vo svojich kostoloch bez prítomnosti veriaceho ľudu.

Farár farnosti Hniezdne Peter Olekšák sa rozhodol, že raz do týždňa odslúži tichú svätú omšu v jubilejnom kostole svätého Bartolomeja v Hniezdnom pri starobylom bočnom oltári svätého Rocha, ktorý spolu so sv. Rozáliou a sv. Sebastiánom sú patrónmi proti moru a epidémiám. "Vždy som hľadel na tento oltár ako na pamiatku z minulosti. Pre budúcu ochranu, alebo z vďaky za ochránenie ho postavili starí obyvatelia Kniesen (dnešné Hniezdne). Nikdy som si nemyslel, že sa ešte na tomto oltári bude slúžiť svätá omša. A predsa. Mimoriadna situácia vo svete, v Európe, na Slovensku nás vedie k uctievaniu kompetentných a osvedčených svätcov - pomocníkov v núdzi," dodáva kňaz Olekšák.

Starobylý farský kostol sv. Bartolomeja zdobí až deväť historicky vzácnych oltárov, kedysi spravovaných hniezdňanskými cechmi. Kniesen v minulosti najmenšie kráľovské uhorské mesto s nemeckými, poľskými a slovenskými usadlíkmi, dnes obec Hniezdne sa nachádza v Spišskej diecéze, v staroľubovnianskom dekanáte. Do tejto farnosti náležia filiálky Forbasy a Kamienka. Farárom farnosti je profesor Peter Olekšák, emeritný prorektor Katolíckej univerzity, informoval TK KBS Radoslav Babjarčík.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021