Vodkyne a skauti Európy slávili detskú online svätú omšu v Košiciach

TK KBS, azi; ml | 30. 03. 2020 09:02Košice 30. marca (TK KBS) Vodkyne a skauti Európy slávili v nedeľu online detskú svätú omšu cez stream prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti. Symbolicky sa tak na nej zúčastnili aj skauti z iných skautských organizácií, rodičia aj deti z farností z celého Slovenska.

Skautsko-detskú svätú omšu celebroval Pavol Trgo SJ z kaplnky Spoločnosti Ježišovej v Košiciach. V kázni venovanej evanjeliu vyzdvihol význam Ježiša Krista ako kotvy, ktorá nás má pritiahnuť na hlbinu aby sme mu dokázali veriť a byť vzkriesení ako Lazar k novému životu. Deti potešila maketa člnu, vesla a kotvy, ktoré názorne dotvárali priestor kaplnky.

Skauti nielen na Slovensku museli v tieto dni obmedziť svoje aktivity a "skautujú" prakticky doma. Nechcú však byť ľahostajní voči výzvam miestnych samospráv a organizácií, a preto sa zapájajú do pomoci najmä seniorom a ľuďom v núdzi.

Vodkyne a skauti Európy vytvorili platformu Skautská pomoc, ktorá organizuje dobrovoľníkov z radov skautov aj neskautov aby sa  zapojili do pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú. Vyzývajú všetkých záujemcov aby sa prihlásili cez e-mailovú adresu fse@fse.sk.

Skautov svojím videom povzbudil aj vladyka Milan Lach SJ, biskup gréckokatolíckej eparchie Parma v štáte Ohio, USA, bývalý národný duchovný asistent Federácie skautov Európy na Slovensku.

Vladyka vo svojom príhovore vyzdvihol zvlášť dva body skautského zákona: "Skaut je pripravený slúžiť svojmu blížnemu" a "Skaut sa napriek ťažkostiam usmieva". Upozornil, že nemáme v dňoch pandémie koronavírusu zabúdať na ľudí, ktorí sú na našu pomoc priamo odkázaní a máme byť pripravení im túto pomoc poskytnúť. Skautské heslo "Vždy pripravený" je práve v týchto dňoch veľmi aktuálne.

TK KBS informoval Adam Žilinek[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024