Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

TK KBS, aci, msp, mk; ml | 28. 03. 2020 07:30Fatima 28. marca (TK KBS) Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.
Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských konferencií poslalo do Fatimy žiadosť, aby aj ich národy boli spolu s Portugalskom zasvätené a zverené pod ochranu Matky Božej na mieste jej zázračných zjavení vo Fatime. Ako prví o to požiadali Španieli. Za Konferenciu biskupov Slovenska napísal do Portugalska bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Svoje žiadosti poslali aj biskupi viacerých ďalších krajín: Albánska, Bolívie, Kolumbie, Kostariky, Kuby, Guatemaly, Maďarska, Indie, Mexika, Moldavska, Nikaraguy, Panamy, Paraguaja, Peru, Poľska, Dominikánskej republiky, Tanzánie, Kene, Zimbabwe, Východného Timoru a Rumunska. Všetky tieto žiadosti kardinál Dos Santos do prednášaného obradu zahrnul.

Prvé zasvätenie Portugalska Nepoškvrnenému Máriinmu srdcu sa konalo 13. mája 1931, osem mesiacov po oficiálnom uznaní mariánskych zjavení vo Fatime. V októbri 1942, v roku, keď sa slávilo 25. výročie zjavení, pápež Pius XII. zasvätil Nepoškvrnenému Máriinmu srdcu celý svet.

Svätyňa vo Fatime je jedným z najpopulárnejších pútnických miest na svete. V roku 2018 ju navštívilo viac ako 7 miliónov pútnikov. Rok predtým, v jubilejnom roku fatimských zjavení, do tohto portugalského mesta prišlo okolo 9 miliónov ľudí.

- - -

Úkon zasvätenia

Srdce Ježišovo, lekár duší,
milovaný syn a tvár milosrdného Boha,
cirkev putujúca na zemi,
v Portugalsku a Španielsku, v národoch, ktoré ti patria,
hľadí na tvoj otvorený bok, zdroj spásy a prosí:
- v tejto jedinečnej hodine utrpenia
stoj pri tvojej cirkvi,
rozohni vládcov národov,
vypočuj chudobných a sužovaných,
povzbuď pokorných a utláčaných,
vylieč chorých a hriešnikov,
zdvihni skľúčených a zronených,
osloboď zajatcov a väzňov
a zbav nás pandémie, ktorá nás postihla.

Srdce Ježišovo, lekár duší,
vyvýšený na kríž a ten, ktorému vo večeradle vložil učeník ruku do rany v boku,
cirkev putujúca na zemi,
v Portugalsku a Španielsku, v národoch, ktoré ti patria,
rozjíma o otvorenej náruči Otca voči ľudstvu,
túto náruč chcú dať v duchu lásky jedni druhým
podľa tvojho príkazu pri umývaní nôh a prosí:
- v tejto jedinečnej hodine utrpenia
ochraňuj deti, starcov a najzraniteľnejších,
posilňuj lekárov, sestry, zdravotníkov a dobrovoľníkov,
poteš rodiny a upevni nás v solidarite a zodpovednosti jedných voči druhým,
buď svetlom umierajúcim,
priveď do svojho kráľovstva zosnulých,
odvráť od nás všetko zlo
a zbav nás pandémie, ktorá nás postihla.

Srdce Ježišovo, lekár duší,
a Syn svätej Panny Márie,
pre srdce tvojej Matky,
ku ktorému sa utieka cirkev putujúca na zemi,
v Portugalsku a Španielsku, v národoch, ktoré patria po stáročia jemu
a v mnohých ďalších krajinách,
príjmi zasvätenie tvojej cirkvi.
Zasvätením sa Tvojmu Svätému Srdcu
sa cirkev odovzdáva pod ochranu Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
utvorenému svetlom tvojho vzkriesenia a zjaveného tu trom deťom.
To svetlo je útočiskom a cestou, ktorá vedie k tvojmu srdcu.
Svätá Panna Mária, Matka fatimského ruženca, udeľ
zdravie chorým a buď útočiskom tvojim učeníkom zrodeným pod krížom tvojej lásky.
Nepoškvrnené srdce Panny Márie, ku ktorému sa utiekame, pros s nami:
- v tejto jedinečnej hodine utrpenia,
príjmi tých, ktorí hynú,
roznecuj tých, čo sa ti zasvätili
a obnov vesmír a ľudstvo.
Amen.

- - -

Zdroj: acistampa.com (upravené) / Preložili: Mária Spišiaková / Alexandra Ščasnovičová[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021