Vatikán vydal usmernenia pre slávenie Veľkého týždňa počas pandémie

TK KBS, RV zk, jb; ml | 26. 03. 2020 16:25Vatikán 26. marca (RV) Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala dekrét s usmerneniami k liturgickému sláveniu Veľkého týždňa v čase pandémie Covid-19. Obrady sa majú sláviť s rešpektovaním predpisov zdravotnej bezpečnosti vydaných v príslušnej krajine. Termín slávenia Veľkej noci vzhľadom na charakter tohto sviatku nemožno presúvať na iný dátum, výnimkou je len omša svätenia olejov.

Dekrét zverejnený 25. marca podpísali prefekt kongregácie kardinál Robert Sarah a sekretár Mons. Arthur Roche. Je doplnením usmernení pre biskupov vydaných 19. marca a týka sa krajín, v ktorých je z dôvodu šírenia nákazy koronavírusu zakázané zhromažďovanie sa a pohyb osôb.

Ako sa uvádza v dekréte, v týchto krajinách budú „biskupi a kňazi sláviť obrady Veľkého týždňa bez účasti veriacich a na vhodnom mieste, bez koncelebrovania a s vypustením znaku pokoja“. Veriaci majú byť upovedomení o hodine začiatku slávení, aby sa mohli pripojiť k modlitbe vo svojej domácnosti. Liturgiu je vhodné prenášať cez médiá v priamom prenose, nie zo záznamu.

Kongregácia zároveň vyzýva venovať primeraný čas modlitbe, a to osobitne Liturgii hodín. V dekréte sa tiež navrhuje, aby miestne biskupské konferencie ponúkli veriacim pomôcky k modlitbe, či už spoločnej v rodinách alebo individuálnej.

Dekrét sa ďalej venuje jednotlivým sláveniam Veľkého týždňa. Krizmovú omšu môžu biskupi po zvážení situácie preložiť na iný dátum. Veľkonočná vigília sa má sláviť „výlučne v katedrálnych a farských kostoloch“.

Procesie či iné prejavy ľudovej zbožnosti spojené s Veľkým týždňom sa navrhuje preložiť, napríklad na 14. a 15. september, teda na Slávnosť povýšenia Svätého kríža a sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

Podobný dekrét s usmerneniami pre Veľký týždeň vydala 25. marca aj Kongregácia pre východné cirkvi. Napríklad veriacim, ktorí nemôžu pristúpiť k tradičnej svätej spovedi pred Veľkou nocou sa odporúčajú kajúce modlitby ľútosti, na ktoré je východná tradícia veľmi bohatá.

Na Slovensku aktuálne platí, že na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu sa verejné bohoslužby nekonajú od 10. do 31. marca 2020.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023