Rožňavská diecéza opäť zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

TK KBS, ku; ml | 26. 03. 2020 16:05Rožňava 26. marca (TK KBS) Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik opäť zasvätil diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Urobil tak na záver svätej omše, ktorú bez účasti ľudu slávil na slávnosť Zvestovania Pána v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Naživo ju prinieslo Rádio LUMEN.

Do zasvätenia zahrnul tiež všetkých, ktorí sa modlili Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii, poslucháčov Rádia LUMEN, ktoré modlitbu deviatnika vysielalo a tak umožnilo zapojiť sa do spoločnej modlitby, a všetkých tých, ktorí chcú Panne Márii zasvätiť seba a vložiť do tohto zasvätenia aj svojich drahých.

Cez modlitbu Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii, ktorá zasväteniu predchádzala, diecéza a všetci, ktorí sa k modlitbe pridali, vyprosovali, aby naša nebeská Mama svojim mocným príhovorom vyprosila zastavenie pandémie koronavírusu a na ostatné úmysly, súvisiace so šírením tejto choroby.

"Mali sme pred očami jej obraz, ktorého originál je v Ríme, v Bazilike Santa Maria Maggiore - Salus Populi Romani - Záchrana rímskeho ľudu. K tomuto obrazu, k Matke – Panne Márii často putuje Svätý Otec František, aby od nej vyprosoval pomoc pre svoje apoštolské cesty, aby sa jej po návrate z nich poďakoval. Putoval k nej aj pred pár dňami, aby sa pri nej modlil v tomto ťažkom čase pandémie, mimoriadne náročnom zvlášť pre Taliansko," uviedla pre TK KBS Kancelária BÚ. Kópiu obrazu majú aj v rožňavskej katedrále. Vo viacerých farnostiach a príbytkoch je zas Rožňavská Panna Mária.

Prvé verejné zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie bolo 14. októbra 2017. Diecéza sa naň pripravovala počas Fatimského roka deväť mesiacov modlitbou pobožností fatimských sobôt. Socha Fatimskej Panny Márie počas tohto obdobia prešla všetkými farnosťami diecézy, aby sa napokon vrátila do Rožňavy, odkiaľ v januári 2017 začala svoju púť. Zasvätenie predniesol biskup Stolárik na námestí v Rožňave, v blízkosti Mariánskeho stĺpa, kde sa slávila svätá omša, so sprievodným duchovným programom, ktorý trval počas takmer celého dňa. Na slávnosti sa vtedy zúčastnilo vyše 3000 ľudí, medzi nimi aj predstavitelia verejného života, miestnych samospráv, ctitelia Panny Márie, ktorí sa jej s dôverou odovzdali.

"Trvalým symbolom toho, že nás Panna Mária prijala do svojho Nepoškvrneného Srdca, je srdce, do ktorého otec biskup Stanislav vložil stuhu, na ktorej sú napísané všetky farnosti diecézy, spoločenstvá..., je tu každý; a odovzdal toto srdce rukám Panny Márie. Panna Mária ho stále drží na svojich rukách v Biskupskej kaplnke, v srdci diecézy. Sme v Máriiných rukách, sme v Máriinom Srdci," uviedla diecéza.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024