Lodžsky arcibiskup Grzegorz Ryś radí starým: Prosím, ostaňte doma

TK KBS, red; ml | 25. 03. 2020 11:30Poľsko 25. marca (TK KBS) Pandémia ochorenia COVID-19 prekračuje hranice štátov. Aj u našich severných susedov boli prijaté obmedzenia života verejného i náboženského. Z poľských biskupov najprísnejšie obmedzenia vydal biskup Jan Kopiec, ordinár diecézy Gliwice, kde je – podobne  ako u nás – zakázané verejné slávenie svätých omší. Vo väčšine diecéz pri liturgickom slávení platia štátne obmedzenia, teda sväté omše môžu byť s maximálnou účasťou 5 osôb. Arcibiskup Grzegorz Ryś vo svojej arcidiecéze nové usmernenia vysvetlil kňazom, veriacim a zvlášť starším ľuďom formou pastierskeho listu.

"Všetci prechádzame  v tomto čase skúškou – zatiaľ nevieme akou veľkou – akou širokou (pokiaľ ide o rozsah) a akou dlhou. Táto skúška sa týka každého z nás osobne, ale aj nás spolu ako spoločenstva. Ako Cirkev absolvujeme dôležitý test. Je to najprv test z viery a nádeje, a hneď potom z nich vyrastajúcej konkrétnej (a nie deklarovanej) lásky k blížnemu, solidarity a citlivosti na potreby ostatných," hovorí arcibiskup Ryś.

"Drahí, milovaní seniori, keď vám píšem tieto slová, mám pred očami moju mamu a môjho otca. Mama má 84 rokov, otec 86. Píšem Vám, čo ja a môj brat lekár hovoríme našim rodičom: prosím vás, zostaňte doma. Nevystavujte nakazeniu vírusom seba ani iných, vrátane svojich najbližších. Nejde len o to, že „to nie je hriech“ nechodiť do kostola pri týchto okolnostiach (ako ohrozenie zdravia alebo života); ide o niečo oveľa dôležitejšie. Vaše zostávanie doma je prejavom starostlivosti a skutočnej lásky k ostatným," uvádza arcibiskup Ryś.

Zdroj: redemptoristi.sk / Preložil: P. Peter Slobodník CSsR[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024