Svätý Otec František menoval nového spišského pomocného biskupa

TKKBS, ml, pz, mk | 25. 03. 2020 12:00Spišská Kapitula 25. marca (TK KBS) Pápež František dnes vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.

Novému spišskému pomocnému biskupovi bolo pridelené titulárne sidlo Quiza.

---

Životopis nového spišského pomocného biskupa - nominanta Jána Kuboša

Dp. Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966 v Trstenej (54 rokov). Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave.

V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Zastával nasledovné úrady:

- 1. júla 1989 - 27. septembra 1989: kaplán, Podolínec

- 28. septembra 1989 - 25. mája 1990: základná vojenská služba

- 26. mája 1990 - 30. júna 1990: kaplán, Svit

- 1. júla 1990 - 31. júla 1990: kaplán, Liptovský Mikuláš

- 1. augusta 1990 - 31. augusta 1991: kaplán, Ružomberok

- 1. septembra 1991 - 30. júna 1997: farár, Liptovská Osada

- 15. marca 1993 - 1. júla 1997: pastoračná služba väzňom

- 15. marca 1994 - 30. júna 1994: excurrendo, Liptovská Lúžna

- 1. septembra 1997 - 30. júna 2017: špirituál kňazského seminára a odborný asistent religionistiky na RK CMBF UK - TI v Spišskom Podhradí

- 1. decembra 1998 - 30. novembra 2008: člen Diecéznej liturgickej komisie

- od 27. júna 2001: člen Komisie KBS pre klérus (koordinátor diecézneho tímu pastorácie povolaní)

- od 1. decembra 2001: sudca cirkevného súdu

- 13. marca 2014 - 12. marca 2019: člen diecéznej liturgickej komisie

- od 4. júla 2017: člen kňazskej rady ex offo, dekan Kežmarského dekanátu a dekan-moderátor Podtatranských dekanátov, farár v Kežmarku

- 25. marca 2020 ho pápež František vymenoval za spišského pomocného biskupa

Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky, pasívne taliansky a anglicky.

Audio:

[download mp3][naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023