Ako prežiť slávenie Eucharistie „na diaľku“, s náležitou úctou a prípravou

TK KBS, svd; rp | 24. 03. 2020 16:12Bratislava 24. marca (TK KBS) Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom boli v mnohých diecézach sveta dočasne pozastavené verejné katolícke bohoslužby. Veriacim sa odporúča, aby sa na Eucharistii zúčastňovali prostredníctvom rádia, televízie alebo internetu.

Z tohto dôvodu kňaz arcidiecézy v Tolede (Španielsko), don Miguel Garrigós, navrhol agentúre ACI Prensa osem rád, ako prežiť slávenie Eucharistie „na diaľku“, s náležitou úctou a prípravou.

Jeho rady sú nasledujúce:

1. Pripravte si svoje srdce predtým, než sa pripojíte k živému vysielaniu sv. omše. Bolo by dobré, keby ste si už vopred prečítali texty Božieho slova, ktoré sa budú prednesené pri sv. omši. Vážte si nesmierny dar, akým je sviatosť Eucharistie a ďakujte Pánovi za to, že vám umožňuje duchovne sa s ním spojiť.

2. Ak sa chystáte sledovať vysielanie ako rodina, je to veľmi dobrá príležitosť dať deťom katechézu o každej časti sv. omše. Znížte však pritom hlas, aby si deti uvedomili, že sa prežíva čosi posvätné.

3. Keď sa začne živé vysielanie, skúste odložiť bokom všetko ostatné. Nerozptyľujte sa venovaním pozornosti svojmu mobilu ani nerobte nič iné, či by odvádzalo vašu pozornosť. S úprimnosťou srdca sa spojte s kňazom, ktorý v úkone kajúcnosti prosí o odpustenie hriechov, ktorých ste sa dopustili.

4. Aby sa vám podarilo udržať si pozornosť, odporúča sa živo sa zapojiť do slávenia a robiť tie isté liturgické úkony a gestá, ako keby ste boli na sv. omši v kostole. Jedná sa o gestá ako: státie, sedenie či kľačanie, ale i prežehnanie sa a odpovedanie na kňazove výzvy. Pomáha to zvlášť tým najmenším v dome.

5. V čase obetovania – keď kňaz obetuje chlieb a víno –  položte na paténu všetko, čo prežívate: vaše utrpenie a nádeje. Obnovte si predsavzatie ponúknuť Pánovi ako obetu celý váš život.

6. S hlbokou úctou prežívajte zvlášť chvíľu premenenia. Ak je možné, kľaknite si a klaňajte sa tomuto veľkému tajomstvu lásky, ktoré sa stáva skutočne prítomným vždy, keď kňaz vyslovuje slová konsekrácie – premenenia, a z chleba a vína sa stávajú telo a krv Ježiša Krista. Zatvorte oči, aby ste objavili, ako sa spája nebo so zemou; aby ste videli, ako sa všetci anjeli a svätí klaňajú Pánovi vesmíru, ktorý sa z lásky k nám stáva takým maličkým.

7. Keď sa modlíte modlitbu Otčenáš, spojte sa (v myšlienke) so všetkými bratmi a sestrami, deťmi toho istého Nebeského Otca, ktorí roztrúsení po celom svete tak isto chvália nášho Pána.

8. V okamihu prijímania – ak je vám to možné – kľaknite si a prijímajte duchovne. Oživte v sebe túžbu prijať Ježiša Krista do svojho srdca. S vrúcnou láskou mu dajte najavo, ako veľmi by ste ho chceli prijať v Eucharistii. Kontemplujte očami srdca Pána, ktorý vás tak nesmierne miluje. Predložte mu všetky vaše úmysly, túžby a potreby. Poďakujte mu za jeho veľké milosrdenstvo. Môžete sa pomodliť aj niektoré modlitby, ktoré sú vhodné v tejto chvíli a ktoré nám zanechala kresťanská zbožnosť. Napr.:Duša Kristova…

Na konci sv. omše poďakujte Pánovi, že ste sa prostredníctvom masmédií mohli zúčastniť na svätej omši.

Zdroj: www.verbisti.sk[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024