Saleziáni zverujú svet pod ochranu Panny Márie Pomocnice kresťanov

TK KBS, sdb; rp | 24. 03. 2020 15:06Bratislava 24. marca (TK KBS) Saleziánska rodina dnes špeciálne zveruje celý svet pod ochranu Panny Márie Pomocnice kresťanov. Odovzdanie sa je vrcholom mimoriadnej novény, na ktorú vyzval v súvislosti s katastrofálne sa rozširujúcim koronavírusom vo veľkej časti sveta, hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime.

Ten pozval celú saleziánsku rodinu a mladých obnoviť si dôverné odovzdanie sa Márii Pomocnici, podľa príkladu dona Bosca v podobných okolnostiach. Preto navrhol mimoriadny deviatnik od 15. do 23. marca so zakončením osobitnou modlitbou zasvätenia 24. marca, na mesačnú spomienku na Pannu Máriu Pomocnicu.

„V týchto dňoch, keď sa pozeráme okolo seba a počúvame rôzne správy, pozorne a s dojatím sledujeme, čo sa deje okolo nás, v našich mestách a krajinách,“ hovorí hlavný predstavený. Vracia sa k udalostiam, ktoré sa udiali v Turíne v roku 1854, keď don Bosco pozval mladých z oratória „povstať“ a pomôcť pri epidémii cholery.

„Ani my dnes nechceme zostať sedieť a iba sa prizerať. Vnímam príležitosť, aby sme ako saleziánska rodina pozdvihli svoje ruky a modlitbu k nebeskému Otcovi a prosili o príhovor Pannu Máriu Pomocnicu.“

„Pozývam celú saleziánsku rodinu, aby sa modlila Mimoriadny deviatnik k Panne Márii Pomocnici počas najbližších dní od 15. do 23. marca a spoločne sa 24. marca zveríme pod ochranu Panny Márie, našej matky a učiteľky. Táto moja výzva sa týka predovšetkým vás, moji drahí mladí!“ uzatvára hlavný predstavený.

Text zverenia:

Najsvätejšia a Nepoškvrnená Panna Mária, 

naša prívetivá Matka a silná pomoc kresťanov, 

úplne sa zverujeme pod tvoju ochranu, 

aby si nás priviedla k Pánovi.

Zverujeme ti svoju myseľ s jej myšlienkami, srdce s jeho citmi, 

telo s jeho pocitmi a všetkými silami 

a sľubujeme ti, že vždy chceme pracovať 

na väčšiu Božiu slávu a pre spásu duší.

Ty však, Panna jedinečná, 

ktorá si vždy bola Matkou Cirkvi 

a Pomocnicou kresťanského ľudu, 

buď ňou najmä počas týchto dní.

Osvieť a posilni biskupov a kňazov, 

aby vždy boli zjednotení a poslušní 

Svätému Otcovi, neomylnému učiteľovi;

vypros nám milosť nových kňazských a rehoľných povolaní, 

aby sa Božie kráľovstvo aj ich prostredníctvom 

medzi nami zachovalo a šírilo po celej zemi.

A ešte ťa prosíme, naša nežná Matka, 

aby si svojím láskavým pohľadom stále hľadela na mladých, 

ktorí sú vystavení mnohým nebezpečenstvám, 

a na úbohých hriešnikov a zomierajúcich.

Mária, buď pre všetkých blaženou nádejou, 

Matkou milosrdenstva, bránou do neba.

Prosíme ťa aj za nás samých, vznešená Božia matka: 

nauč nás napodobňovať tvoje čnosti, 

najmä tvoju anjelskú skromnosť, 

hlbokú pokoru a horlivú lásku.

Panna Mária Pomocnica, daj, 

aby sme sa všetci zhromaždili pod tvojím materským plášťom. 

Daj, aby sme ťa v pokušeniach hneď s dôverou vzývali.

Ty si naša dobrá, milá a milovaná Matka: 

nech je nám každá myšlienka na teba 

a každý prejav tvojej lásky voči nám posilou, 

ktorá nám pomôže zvíťaziť nad nepriateľmi našej duše 

v živote i v hodine našej smrti, 

aby sme mohli byť vo večnosti v tvojej blízkosti.

Amen.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023