Počas epidémie vírusu sa dá modliť aj modlitba biskupa Ackermanna

TK KBS, bst; ml | 24. 03. 2020 11:21Bratislava/Rožňava 24. marca (TK KBS) Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik v čase epidémie koronavírusu dáva do pozornosti modlitbu nemeckého biskupa Stephana Ackermanna, ktorú sa môžu veriaci a kňazi modliť v súkromnej forme. Prinášame ju v plnom znení.

- -

Modlitba v čase korona pandémie

Ježiš, náš Boh a Spasiteľ,

v čase starostí a neistoty na celom svete prichádzame k tebe a prosíme ťa:

za ľudí, ktorí boli infikovaní korona vírusom a ochoreli;

za tých, ktorí sú zneistení a boja sa;

za všetkých, ktorí sú činní v zdravotníctve a s veľkým nasadením sa starajú o chorých;

za politicky zodpovedných v našej krajine a vo svete, ktorí denno-denne musia robiť ťažké rozhodnutia pre všeobecné dobro;

za tých, ktorí majú zodpovednosť za hospodárstvo a obchod;

za tých, ktorí sa obávajú o svoje zamestnanie a hospodársku existenciu;

za ľudí, ktorí sa obávajú, že sa na nich zabudne;

za nás všetkých, ktorí sme ešte nikdy nezažili takú situáciu.

Pane, pomôž nám svojou mocou,

pomôž nám, aby sa v nás neoddelilo srdce a rozum.

Posilni medzi nami ducha vzájomnej úcty, solidárnosti a starostlivosti jedného o druhého.

Pomôž nám, aby sme sa vnútorne navzájom nevzdialili.

Posilni fantáziu každého, aby sme našli spôsoby, ako zostaneme v kontakte.

Hoci sú naše možnosti stretať sa v spoločenstve modliacich sa obmedzené,

posilni v nás istotu, že skrze Teba sme v modlitbe navzájom spojení.

Sme v pôstnej dobe.

V tomto roku sú nám uložené zriekania, aké sme si neuložili dobrovoľne

a ktoré bolestne prerušujú náš spôsob života.

Bože, Pane náš, prosíme ťa:

Daj, aby sme aj v tomto pôste dostali milosť prehĺbenia svojej viery

a obnovenia svojho kresťanského svedectva tým,

že prijmeme nepriazne a výzvy, s ktorými sa stretávame

a budeme si navzájom rozumieť ako deti spoločného Otca na nebesiach.

Buď zvelebený naveky, Amen.

/Po modlitbe možno pridať Otče náš a Zdravas Mária./

--[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021