Počas epidémie vírusu sa dá modliť aj modlitba biskupa Ackermanna

TK KBS, bst; ml | 24. 03. 2020 11:21Bratislava/Rožňava 24. marca (TK KBS) Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik v čase epidémie koronavírusu dáva do pozornosti modlitbu nemeckého biskupa Stephana Ackermanna, ktorú sa môžu veriaci a kňazi modliť v súkromnej forme. Prinášame ju v plnom znení.

- -

Modlitba v čase korona pandémie

Ježiš, náš Boh a Spasiteľ,
v čase starostí a neistoty na celom svete prichádzame k tebe a prosíme ťa:
za ľudí, ktorí boli infikovaní korona vírusom a ochoreli;
za tých, ktorí sú zneistení a boja sa;
za všetkých, ktorí sú činní v zdravotníctve a s veľkým nasadením sa starajú o chorých;
za politicky zodpovedných v našej krajine a vo svete, ktorí denno-denne musia robiť ťažké rozhodnutia pre všeobecné dobro;
za tých, ktorí majú zodpovednosť za hospodárstvo a obchod;
za tých, ktorí sa obávajú o svoje zamestnanie a hospodársku existenciu;
za ľudí, ktorí sa obávajú, že sa na nich zabudne;
za nás všetkých, ktorí sme ešte nikdy nezažili takú situáciu.

Pane, pomôž nám svojou mocou,
pomôž nám, aby sa v nás neoddelilo srdce a rozum.
Posilni medzi nami ducha vzájomnej úcty, solidárnosti a starostlivosti jedného o druhého.
Pomôž nám, aby sme sa vnútorne navzájom nevzdialili.
Posilni fantáziu každého, aby sme našli spôsoby, ako zostaneme v kontakte.

Hoci sú naše možnosti stretať sa v spoločenstve modliacich sa obmedzené,
posilni v nás istotu, že skrze Teba sme v modlitbe navzájom spojení.

Sme v pôstnej dobe.
V tomto roku sú nám uložené zriekania, aké sme si neuložili dobrovoľne
a ktoré bolestne prerušujú náš spôsob života.

Bože, Pane náš, prosíme ťa:
Daj, aby sme aj v tomto pôste dostali milosť prehĺbenia svojej viery
a obnovenia svojho kresťanského svedectva tým,
že prijmeme nepriazne a výzvy, s ktorými sa stretávame
a budeme si navzájom rozumieť ako deti spoločného Otca na nebesiach.
Buď zvelebený naveky, Amen.

/Po modlitbe možno pridať Otče náš a Zdravas Mária./

--[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021