Pápež sa modlil k svätému Jozefovi za záchranu Talianska z epidémie

TK KBS, RV mh, jb; ml | 20. 03. 2020 19:05Vatikán 20. marca (RV) Vo štvrtok 19. marca, na slávnosť sv. Jozefa sa celé Taliansko zjednotilo v modlitbe ruženca a Loretánskych litánií prenášaných televíziou a internetovým strímingom z Baziliky sv. Jozefa v rímskej štvrti Trionfale. Pred začiatkom modlitby, ktorá sa konala pod vedením miestnych kňazov a za účasti vybraných reprezentantov laikov, rodín a rehoľných spoločenstiev, sa prihovoril prostredníctvom videa Svätý Otec František týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry,

pripájam sa k modlitbe zorganizovanej biskupskou konferenciou v znamení jednoty pre celú krajinu. V tejto doposiaľ nevídanej situácii, v ktorej sa zdá, že všetko sa otriasa, pomáhajme si zostať pevní v tom, na čom skutočne záleží. Toto je usmernenie na ďalšiu cestu, ktoré nachádzam v mnohých listoch vašich duchovných pastierov, ktorí sa v účasti na tak dramatickej chvíli snažia svojím slovom podporovať vašu nádej a vašu vieru.

Modlitba ruženca je modlitbou pokorných a svätých, ktorí v jej tajomstvách spolu s Máriou kontemplujú život Ježiša, milosrdnú tvár Otca. A ako veľmi potrebujeme všetci byť naozaj potešení, cítiť, ako nás obklopuje jeho milujúca prítomnosť!

Opravdivosť tejto skúsenosti sa preveruje vo vzťahu s druhými, ktorými sú v týchto chvíľach naši najbližší príbuzní: buďme si navzájom blížnymi, keď sami ako prví prejavíme dobročinnosť, chápavosť, trpezlivosť a odpustenie.

Kvôli nevyhnutnosti sa náš priestor môže zúžiť na steny nášho domu, ale majte srdce, ktoré je väčšie, v ktorom druhý môže vždy nájsť ochotu a prijatie.

V tento večer sa modlíme zjednotení, zverujúc sa do príhovoru sv. Jozefa, ochrancu Svätej rodiny, ochrancu každej z našich rodín. Aj tesár z Nazareta poznal neistotu a horkosť, obavy zo zajtrajška; ale vedel kráčať v tme istých chvíľ tým, že sa nechal viesť vždy bez výhrad vôľou Boha.

Ochraňuj, svätý ochranca, túto našu krajinu. Osvecuj zodpovedných za spoločné dobro, aby sa vedeli – tak ako ty – starať o osoby zverené do ich zodpovednosti.

Daruj múdrosť vo vede tým, ktorí hľadajú adekvátne prostriedky pre zdravie a telesné dobro bratov.

Podporuj tých, ktorí sa venujú núdznym: dobrovoľníkov, zdravotníkov, lekárov, ktorí sú v prvej línii v starostlivosti o chorých, aj za cenu vlastnej bezpečnosti.

Svätý Jozef, požehnávaj Cirkev, počnúc jej služobníkmi, učiň ich znamením a prostriedkom tvojho svetla a tvojej dobroty.  

Svätý Jozef, sprevádzaj rodiny, svojím tichým orodovaním vytváraj harmóniu medzi rodičmi a deťmi, zvlášť ťa prosíme za tých najmenších.

Ochraňuj starých ľudí od samoty: daj, aby nikto nebol ponechaný zúfalstvu z opustenia a malomyseľnosti.

Poteš tých, čo sú viac zraniteľní, povzbuď potácajúcich sa, prihováraj sa za chudobných.

S Panenskou Matkou pros Pána, aby oslobodil svet od každej formy pandémie. Amen.“

Preložila: Slovenská redakcia VR[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024