Ženské rehole vyhlásili medzinárodný deň modlitieb za obete vírusu

TK KBS, RV, kvrps; ml | 20. 03. 2020 13:50Rím 20. marca (RV) Predsedníčka Únie vyšších predstavených ženských reholí (UISG) sr. Jolanta Kafka vo svojom štvrtkovom videoposolstve vyzýva členky, aby sa v nedeľu 22. marca pripojili k svetovému dňu modlitieb a solidarity s obeťami súčasnej pandémie. Všetky ženské rehoľné spoločenstvá sú pozvané k účasti.

"Nastal čas, aby každá z nás reagovala na túto svetovú krízu tým, že prejavíme solidaritu," apeluje predsedníčka zastrešujúceho zväzu katolíckych rehoľníčok a ako konkrétny príklad uvádza pomoc najmä ohrozeným ľuďom či vďačnosť a poďakovanie tým, ktorí sa starajú o chorých, poskytujú každodenné služby verejnosti alebo sa snažia vyvinúť očkovaciu látku proti koronavírusu.

"Tí všetci sa musia dozvedieť, že sú trvale prítomní v myšlienkách a modlitbách našich rehoľníčok po celom svete," zdôrazňuje sr. Kafková.

Únia na svojich stránkach zároveň zverejnila zvláštne modlitby k tomuto dňu a vyzýva rehoľníčky, aby súčasnú dobu prežívali v pokoji a oddanej poslušnosti, ako na cirkevnej rovine, tak ako súkromné občianky. Robí tak na základe listu, ktorý zasväteným osobám pred niekoľkými dňami adresovali prefekt a sekretár vatikánskej Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

-

PLNÉ ZNENIE listu

Drahí zasvätení bratia a sestry,

náš Pán dopustil, aby sme toto pôstne obdobie v roku 2020 prežívali osobitným spôsobom; takým spôsobom, na aký nikto nedokázal ani pomyslieť, ani si ho predstaviť. Tento spôsob si naliehavo vyžaduje, aby sme sa každý deň všetci usilovali zmeniť spôsob a štýl nášho života.

Zvyčajne počas pôstneho obdobia prebiehajú početné charitatívne iniciatívy a chvíle intenzívnej modlitby a reflexie, a tak sa obnoveným a očisteným duchom pripravujeme na veľkonočné sviatky. V našich komunitách sa vtedy intenzívnejšie konajú liturgické slávenia a stretnutia. Tento rok sme pozvaní prežívať silné obdobie viery s takou istou intenzitou, no úplne odlišným spôsobom.

Najúčinnejšie svedectvo, ktoré môžeme vydať, je na prvom mieste svedectvo pokojnej a presvedčivej poslušnosti tomu, čo od nás žiadajú tí, ktorí nás vedú na občianskej a cirkevnej úrovni, prijať všetky nariadenia týkajúce sa ochrany nášho zdravia – ako súkromných občanov alebo rehoľných komunít.

Pre každého z nás, jednotlivca aj komunity, je povinnosťou lásky a vďačnosti zintenzívniť modlitbu za všetkých, ktorí nám pomáhajú prežívať a prekonať tieto ťažké chvíle. Autority, správcovia, zdravotníci na každej úrovni, dobrovoľníci civilnej ochrany a vojenské sily, teda všetci, ktorí v súčasnej kalamite poskytujú svoj vzácny prínos, nech sú predmetom našej modlitby a našich obiet! Nech im nechýba vzácny príspevok našej vytrvalej modlitby, ktorú každý z nás môže ponúknuť.

Na prvom mieste máme na mysli komunity kontemplatívnych sestier, ktoré chcú byť hmatateľným znamením trvalej a dôverujúcej modlitby za celé ľudstvo. Tiež mnohé naše staršie sestry a bratov, ktorí svojou modlitbou denne sprevádzajú službu a apoštolát tých, ktorí sú zapojení do rôznych aktivít a nešetriac svoje sily sa rozdávajú, aby prišli ku každému bratovi a sestre, čo sú v núdzi. Počas týchto dní ešte s väčším nadšením zintenzívnite tento váš vzácny a nenahraditeľný apoštolát s istotou, že Pán nebude meškať, vyslyší nás a vo svojom nekonečnom milosrdenstve vzdiali od nás tento hrozný bič.

Radostne prinesme Pánovi veľkú obetu z nedostatku svätej omše a nemožnosti mať účasť na eucharistickom stole: prežívajme to všetko v hlbokom spoločenstve s tými, ktorí aj pre nedostatočný počet kňazov nemajú také privilégium, aby mohli byť denne účastnými na svätej obete.

Tí, ktorí môžu, nech prejavia svoju blízkosť nášmu ľudu konkrétnymi gestami, rešpektujúc usmernenia občianskych autorít a žijúc vernosť svojim charizmám, ako to bolo v každej minulej, ale aj prítomnej dobe. Majme účasť na utrpeniach, úzkostiach, obavách ľudí, ale dôverujme Pánovi, že jeho odpoveď nebude meškať a čoskoro budeme môcť spievať Bohu ako prejav našej vďaky slávnostné Te Deum.

Svätý Otec František včera [15. marca] putoval k Matke Salus Populi Romani a ku krížu, symbolu záchrany Ríma od rôznych epidémií. Svätý Otec pripomenul, že nemáme k dispozícii iba technologické a zdravotné prostriedky, ktorými možno poraziť nešťastia a pohromy, ale aj tie, ktoré používali naši predkovia. Sú to modlitba, obeta, pokánie, pôst a charitatívna láska – silné zbrane, ktorými možno vyprosiť od eucharistického Ježišovho srdca milosť úplného uzdravenia zo súčasnej zákernej epidémie.

Drahé sestry a bratia, prostredníctvom moderných prostriedkov spoločenskej komunikácie máme možnosť mať účasť na sláveniach a formačných chvíľach; máme možnosť cítiť sa menej osamelými a izolovanými a umožniť tiež, aby aj tie najvzdialenejšie spoločenstvá počuli náš hlas! Vyšlime ku všetkým znamenie nádeje a dôvery; napriek tomu, že v týchto dňoch žijeme v úzkosti a obavách, buďme presvedčení, že ak každý dobre zastane svoju úlohu, pomôžeme spoločenstvu vyjsť z tejto súčasnej tmavej chvíle.

S nadšením prijmime výzvu Svätého Otca a s veľkou dôverou sa zverme našej drahej Matke Božskej Lásky (Madonna del Divino Amore). Každý deň, ráno i večer, recitujme modlitbu Svätého Otca: „Ty, záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa o nás postaráš, pretože tak ako v Káne sa po tejto skúške znovu vráti medzi nás radosť a oslava.“

Pomáhaj nám, drahá nebeská Matka, prežívať tieto ťažké dni s veľkou nádejou, obnovenou jednotou, opravdivým duchom poslušnosti tomu, čo nám bude prikázané, s istotou, že prostredníctvom tejto skúšky raz dosiahneme požehnané a slávne vzkriesenie.

S láskou a úctou vás všetkých pozdravujeme a prajeme vám, aby svetlo a láska, vyžarujúce z veľkonočného tajomstva nášho Pána, prenikli celý váš život.

Zdroje: Vatican News / KVRPS[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024