Arcidiecézna charita pomáha ľuďom bez domova aj v čase epidémie

TK KBS, shr; ml | 20. 03. 2020 09:55Košice 20. marca (TK KBS) Arcidiecézna charita Košice stojí denne blízko pri človeku, pri najzraniteľnejších skupinách spoločnosti aj v čase prísnych opatrení. V širokej palete poskytovaných služieb patrí aj starostlivosť o ľudí v núdzi a bez domova v meste Košice. V tejto náročnej situácii rozdávajú ľuďom bez domova suché potravinové balíčky spoločne s poučením a výzvou na dodržiavanie hygieny. Náramkom chcú zároveň zmapovať počet ľudí žijúcich na ulici.    

Niektorí ľudia bez domova našli svoje dočasné prístrešie v  Charitnom dome sv. Alžbety, iní stále prebývajú na uliciach. Okrem služieb krízovej intervencie a poskytnutie nocľahu a prístrešia pre vyše stovku ľudí, Arcidiecézna charita v spolupráci so Spoločnosťou dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky) ponúkala stravu formou výdaja desiatovej polievky. Spoločne s vincentkami dokázali denne nasýtiť ďalšie desiatky ľudí bez domova. V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia ochorenia COVID 19 spôsobeným koronavírusom a elimináciou jeho šírenia, sa sprísnili aj podmienky s výdajom desiatových polievok na uliciach.

„Z dôvodu ochrany zdravia sa Arcidiecézna charita rozhodla polievky nahradiť potravinovými balíčkami. Tie obsahujú produkty, ktoré nasýtia človeka bez domova, ako paštéta, pečivo a nejaká sladkosť,“ približuje Soňa Hlaváčová, vedúca Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach. Ako dodáva, produkty v balíčkoch zabezpečujú s podporou Mesta Košice, ale aj vďaka vlastným zásobám. Balíček suchej stravy je odovzdávaný s poučením o momentálnej situácie a dodržiavaní hygieny.  Zároveň dostanú náramok, ktorého cieľom je lepšie zmapovať počet ľudí žijúcich na uliciach. Aj v týchto ťažkých dňoch charita podáva pomocnú ruku tým najzraniteľnejším.

Súčasťou preventívnych opatrení je aj výzva pre prijímateľov v Charitnom dome sv. Alžbety a Nocľahárne Emauzy, aby sa zdržiavali v objekte, kde sú služby poskytované. „Tieto nariadenia naši prijímatelia rešpektujú a zariadenia neopúšťajú. Avšak tým pádom sa ľuďom postupne míňajú ich zásoby trvanlivých potravín, z ktorých si denne pripravujú stravu. Sami v tejto situácii nevieme, ako budeme ďalej pokračovať,“ dodáva Marián Boritáš, sociálny pracovník. 

Zamestnanci charity myslia aj na bezpečnosť nielen zamestnancov, ale aj samotných ľudí bez domova. „Keďže ochranných rúšok nie je dostatok, pustili sme sa aj my do šitia bavlnených rúšok. Tie postupne rozdávame našim prijímateľov, aby sme chránili nielen ich, ale aj širšie okolie,“ doplnila pani Hlaváčová.

Arcidiecézna charita Košice v súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 zodpovedne pristupuje k preventívnym opatreniam a rešpektuje všetky oficiálne nariadenia a odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Košického a Prešovského samosprávneho kraja, ale aj odporúčania Konferencie biskupov Slovenska. O informovanosť a osvetu sa snaží charita aj medzi svojimi prijímateľmi.

Viac k opatreniam Arcidiecéznej charity Košice: https://www.charita-ke.sk/arcidiecezna-charita-kosice-zodpovedne-reaguje-na-preventivne-opatrenia/

TK KBS informovala Silvia Hrabčáková[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024