Praktické rady a myšlienky talianskeho kňaza k epidémii koronavírusu

TK KBS, od; ml | 19. 03. 2020 13:15Taliansko 19. marca (TK KBS) Taliansky kňaz Mons. Fernando Ocáriz sa vo svojom pastoračnom liste delí o svoje myšlienky a praktické rady, ako zvládnuť túto mimoriadnu situáciu.

-

Milovaní, nech Boh chráni moje dcéry a mojich synov!

V súvislosti s rôznymi menšími či väčšími ťažkosťami, ktoré v súčasnosti spôsobuje šíriaca sa pandémia vírusu COVID-19, obnovme svoju dôveru v Pána a čeľme tejto situácii „so silou viery, s istotou nádeje a s horlivosťou lásky“ (František, 8. 3. 2020). Situácia sa v každom kúte sveta vyvíja inak, spoločenstvo svätých nás však vedie k tomu, aby sme aj problémy iných brali ako naše vlastné, lebo ak „trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy“ (1 Kor 12,26). Spojme sa teda v modlitbe s tými, čo prechádzajú kritickými situáciami, či už sú to ťažko chorí nakazení koronavírusom, národy, ktoré boli nútené migrovať, aby prežili (sýrsky exodus týchto dní), alebo rodiny, ktoré zasiahla nejaká tragédia, a podobne.

Pre koronavírus COVID-19 je na niektorých miestach vyhlásený núdzový stav, ktorý mení zvyčajný životný rytmus a má vplyv aj na celkový psychický stav ľudí. Je dobré si pripomenúť, že Pán nám dáva svoju milosť, aby sme sa posväcovali aj v týchto okolnostiach plných neistoty. Pomôžme si navzájom čeliť tejto situácii a žiť v prítomnosti, deň za dňom, vedomí si toho, že keď sme nútení obmedziť našu vonkajšiu aktivitu, máme pred sebou príležitosť rásť vo svojom vnútri.

V reakcii na vývoj pandémie civilné autority v každej krajine prijímajú opatrenia, ktoré majú jej šírenie obmedziť a dostať pod kontrolu. V súvislosti s ťažkosťami, ktoré môžu tieto opatrenia spôsobiť, nám môže pomôcť pripomenúť si radu svätého Josemaríu: „Miluj a rešpektuj normy čestného spolužitia a nepochybuj o tom, že tvoje verné podrobenie sa povinnosti bude tiež nástrojom na to, aby ostatní objavili kresťanskú poctivosť, ovocie Božskej lásky, a našli Boha“ (Brázda, 322).

So zreteľom na dobro veriacich či spoločnosti ako celku môžu cirkevné autority vydať usmernenia v súvislosti s vysluhovaním sviatostí a pastorálnou činnosťou, ktoré máme prijať s vďakou a dôverou v našu matku Cirkev. V tomto zmysle je potrebné, aby sme aj my boli opatrní, a ak je to potrebné, zrušili naše formačné aktivity, aby sme zbytočne neriskovali.

Zamyslime sa však nad kreatívnymi spôsobmi, ktorými by sme mohli udržať živú apoštolskú misiu a misiu služby druhým, v prípade, ak to uznáme za vhodné, a civilné či cirkevné autority nezakazujú stretávanie sa. Na prvom mieste je snaha o to, aby sa ľudia z Diela, ako ani vaši priatelia či príbuzní, necítili sami. Môžeme to dosiahnuť napríklad pravidelnými telefonátmi, a to aj s priateľmi či príbuznými, s ktorými sme už dávno neboli v kontakte.

Snažme sa teda využiť všetky možnosti, ktoré nám ponúkajú technológie, aby sme mohli pokračovať vo formačných aktivitách (krúžkoch, prednáškach, rozjímaniach, posedeniach atď.) a aby sme s ľuďmi zdieľali formačné a iné texty, videá či audiá, ktoré im môžu pomôcť v duchovnom živote. Povzbudzujme ľudí, aby rozjímali nad čítaniami a modlitbami zo svätých omší tohto obdobia a podeľme sa o nápady, ako pokračovať v apoštolskej práci aj za týchto okolností. Prežívame mimoriadnu situáciu, počas ktorej je viac než inokedy dôležité vzájomne sa podporovať, dávať lásku a snažiť sa, aby sa nikto necítil sám.

Toto žitie lásky sa môže, v rámci možností a rešpektujúc usmernenia civilných autorít, zhmotniť v kreatívnej iniciatíve pomoci druhým (susedom, kolegom z práce atď.). Špeciálnu pozornosť si zaslúžia tí najzraniteľnejší – starší ľudia a chorí – a ak je to možné, je dobré sa starať o ich fyzické a duchovné potreby.

Na miestach, kde je izolácia prísnejšia, sa snažme vytvoriť pozitívnu atmosféru, ako v domovoch pridružených, supernumerárov a priateľov, tak aj v centrách Diela. Hľadajme príležitosti na rast bratstva a priateľstva, ktoré tieto okolnosti ponúkajú.

Toto je pár postojov či aktivít, ktoré nám v tom môžu pomôcť: čeliť s dobrou náladou protivenstvám a neočakávaným situáciám, nikoho neobviňovať, vytvoriť si zoznam kníh na čítanie a videí na pozeranie, navrhnúť hry na zabavenie detí či súrodencov, pustiť sa do vecí, s ktorými sme čakali na pokojnejšie chvíle, športovať doma atď.

Buďme obzvlášť vďační zdravotníkom, ktorí počas týchto dní vykonávajú obetavú službu. Starajme sa o nich, snažme sa im byť oporou a povzbuďme ich v práci.

Modlime sa, aby aj tieto momenty boli príležitosťou na priblíženie sa k Pánovi, a to tak, že budeme rozsievačmi pokoja a radosti v našom okolí.

S láskou vás žehná váš Otec

-

Rím, 15. marca 2020

Zdroj: opusdei.org[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024