V čase epidémie je možné prečítať si aj zamyslenia biskupa Rábeka

TK KBS, ord, fra; ml | 19. 03. 2020 11:15Bratislava 19. marca (TK KBS) Ako zmysluplne prežiť pôstne obdobie počas epidémie koronavírusu? Jednou z možností je prečítať si duchovného sprievodcu, pomocou ktorého sa dá zamyslieť nad skutočným zmyslom pre kresťanov najvýznamnejšieho liturgického obdobia. Takúto možnosť ponúka ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek, ktorý ponúkol veriacim svoju knihu s názvom "Cez kríž ku vzkrieseniu". Záujemcovia ju nájdu na TOMTO MIESTE.

Kniha obsahuje texty Svätého písma, ordinárove úvahy, námety na konanie a krátke modlitby na každý deň. Ako vo svojom predslove hovorí ordinár Rábek: „Je to pokus napomôcť kresťanskému chápaniu a prežívaniu týchto dôležitých častí cirkevného roka. Mojou snahou bolo priblížiť čo najlepšie prípravu na Veľkú noc vo svetle Božieho slova, pomôcť lepšie poznať Ježiša Krista a jeho dielo spásy, prehĺbiť chápanie krstu a života, ktorý má z neho vyplývať, ako aj sprostredkovať dôvody radosti z veľkonočnej udalosti.“

Čitateľ má preto možnosť prečítať si texty na každý deň od Popolcovej stredy až do konca Veľkonočnej oktávy, zamyslieť sa nad nimi, zobrať si z toho niečo do života a v závere to zakončiť prosbou k Bohu. Duchovná príprava na prežívanie a slávenie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista a pochopenie podstaty Božieho plánu spásy vyjadreného  obetou Božieho Syna na kríži prináša inú kvalitu prežitia Veľkého pôstu a Veľkej noci. Publikácia je ilustrovaná fotografiami výjavov z mozaikovej tvorby P. Ivana Marka Rupnika SJ nachádzajúcimi sa v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave a v Kaplnke Redemptoris Mater vo Vatikáne.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022