Kard. Bassetti ďakuje počas epidémie diecéznym kňazom a rehoľníkom

TK KBS, chc, sga; ml | 19. 03. 2020 10:15Taliansko 19. marca (TK KBS) Kardinál Gualtiero Bassetti, arcibiskup v Perugii a predseda Konferencie biskupov Talianska, napísal v čase epidémie koronavírusu list pre kňazov. Prinášame v plnom znení.

Milovaní,

v týchto ťažkých časoch všetci cítime, že musíme vyjadriť našu blízkosť chorým i tým, ktorí sa o nich veľkodušne starajú, rodinám, ktoré sa nachádzajú v núdzi, ako aj tým, ktorí sa rôznym spôsobom snažia ponúknuť pomoc. Považujem si však za povinnosť venovať osobitnú pozornosť vám, kňazom, a to za vaše krásne svedectvo, ktoré vydávate veriacim vašich farností a všetkým ľuďom, ktorí hľadia na Cirkev. Naozaj, vyjadrujete nádhernú tvár priateľskej Cirkvi, ktorá sa stará o blížneho.

Dávate opravdivý príklad solidarity so všetkými, keď zostávate doma a s veľkou obetou sa vzdávate mnohých iniciatív, ktoré charakterizujú našu službu. Je to úkon lásky a úcty k blížnemu v úprimnej snahe chrániť verejné zdravie a životy tých najslabších. Zároveň ste pripravení a vždy ochotní, keď je to potrebné vychádzať – pri rešpektovaní hygienických opatrení –, aby ste poskytli útechu tým najťažšie chorým alebo preto, aby ste v malom kruhu pochovávali mŕtvych. Boh vás za to odmení.

Veľmi dobre viem, aké je bolestné sláviť Eucharistiu bez ľudu; každý deň však prinášate pomyselne na oltár utrpenie a nádej všetkých ľudí. Nikto nie je vylúčený z vašej modlitby a príhovoru. V istom zmysle, keď nemáte pred očami ľudí, ktorí každodenne či každú nedeľu prichádzajú do kostola, ešte viac otvárate vaše srdcia, aby ste pociťovali úplnú jednotu so všetkými.

Keď zotrvávate v dlhšej meditácii nad Božím slovom, motivuje vás to k tomu, aby ste pomáhali veriacim lepšie objaviť v evanjeliu reálne prítomného Pána, ktorý k nám hovorí akoby sedel vedľa nás a rozprával sa s nami o našom živote a službe, ktorú nám zveril. Ste ako Mojžiš, ktorý sa rozprával s Bohom ako so svojím priateľom (porov. Ex 33, 11) a pomáhate mnohým ľuďom, aby si vybrali lepší podiel, tak ako Mária (porov. Lk 10, 39.42). Zatiaľ čo vám telefón neustále zvolí, všetkým odpovedáte trpezlivo a hľadáte virtuálny, no hlboko reálny kontakt s každým, kto u vás hľadá slová blízkosti.

Ohlasujete evanjelium iným, no vhodnejším spôsobom pre túto chvíľu a s ešte väčšou intenzitou. Kristova láska vás ženie, aby ste surfovali po sociálnych sieťach a nachádzali nové formy ako povedať, že Pán je blízko, aby ste všetkých povzbudzovali k modlitbe v rodinách.

Osobitná spomienka patrí tým z vás, ktorí sú spolu s mnohými dobrovoľníkmi nápomocní pri prijatí a asistencii blížnym v rodinách a charitatívnych centrách načúvania, väzenským a nemocničným kaplánom. Ste živým obrazom Milosrdného samaritána a nemalou mierou prispievate k vierohodnosti Cirkvi.

Drahí kňazi, ak Cirkev v Taliansku stále dýcha Božím ľudom, v mnohom sú dnes potrební kňazi, najmä v tejto chúlostivej situácii. Zo srdca Vám ďakujem. Vaši biskupi si vás vážia, stoja pri vás a cítia, že majú vo vás oporu. V týchto dňoch sme neustále poskytovali rady a rozhodnutia, vyjadrovali obavy a nádeje. Pokračujme v tom. Aj my, biskupi a kňazi, sa cítime ako jedna rodina.

Veľká noc je pred nami a blíži sa. Nech by prebiehala akokoľvek, tohtoročná Veľká noc bude iná, ale dobre vieme, že moc ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Pána nezávisí od okolností danej chvíle. Klaniame sa mu a dobrorečíme mu, pretože svojím Krížom vykúpil svet a zatiaľ čo dnes predovšetkým cítime znaky jeho umučenia, dobre vieme, že „ak s ním zomierame, s ním budeme aj žiť, ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať“ (2 Tim 2,11-12).

Ďakujem Vám, drahí kňazi, ďakujeme Bohu za vás a s vami.

Zdroj: www.chiesacattolica.it / Preložil: Stanislav Gábor[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024