V sobotu sa Svätý Otec modlil za rodiny s deťmi a za postihnutých

TK KBS, RV mh, jb; ml | 14. 03. 2020 13:15Vatikán 14. marca (RV) Pri svätej omši v sobotu 14. marca v kaplnke Domu sv. Marty prosil pápež František obzvlášť za rodiny, aby si v tomto ťaživom čase uchovávali pokoj, radosť a silu. Špeciálny úmysel vyjadril aj za ľudí so zdravotným postihnutím.

Svätý Otec aj naďalej každé ráno slávi svätú omšu v Dome sv. Marty, ktorú obetuje za všetkých, čo zápasia so súčasnou krízou koronavírusu. Na omši prenášanej médiami sú prítomní niekoľkí domáci z Domu sv. Marty. Na úvod sobotňajšieho slávenia Svätý Otec pripomenul úmysel týmito slovami:

„Naďalej sa modlime za chorých pri tejto pandémii. Dnes by som chcel poprosiť o špeciálnu modlitbu za rodiny, rodiny, ktoré sa zo dňa na deň ocitli s deťmi doma, keďže školy sú kvôli bezpečnosti zatvorené, a musia sa vysporiadať s touto ťažkou situáciou a dobre ju zvládnuť, s pokojom a tiež s radosťou. Obzvlášť myslím na rodiny, ktoré majú niektorého člena so zdravotným postihnutím. Denné centrá pre osoby s postihnutím sú zatvorené, a tak zostávajú v rodinách. Modlime sa za rodiny, aby nestrácali pokoj v týchto chvíľach a zvládli to celá rodina spoločne s odvahou a radosťou.“

V homílii sa Svätý Otec zamyslel nad odkazom Ježišovho podobenstva o márnotratnom synovi a milosrdnom otcovi z Lukášovej 15. kapitoly. Najprv poukázal na vzťah otca k mladšiemu synovi, keď ho pri návrate z jeho zblúdenia zahrnul objatím a všetko vyjadril zdržiac sa akýchkoľvek slov. V druhej polovici homílie si pápež František osobitne všimol postavu staršieho brata.

Z homílie pápeža Františka

Podobenstvo o márnotratnom synovi

„Čo prežíva starší syn? Evanjelium hovorí, že sa nahneval, urazene cíti opovrhnutie. A koľko krát je urazenie sa tým jediným, na čo sa takýto človek zmôže. Toto sú veci, o ktorých sa hovorí v tomto úryvku Evanjelia, ktoré z toho vycítime. Ale kde je problém? Problém – začneme od staršieho syna – je ten, že bol síce doma, ale nikdy mu nedošlo, čo to znamená žiť doma: konal si svoje povinnosti, robil svoju prácu, ale neporozumel čo je to mať láskavý vzťah s otcom.

Ten syn „sa nahneval a nechcel vojsť.“ „Takže toto už nie je môj dom?“ - pomyslel si. To isté ako zákonníci. „Toto nie je v poriadku, prišiel sem tento hriešnik a oni mu vystrojili oslavu, a ja?“. Otec to povie jasným slovom: „Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje“. A toto synovi nedošlo, žil si v dome ako v nejakom hostinci, bez toho, aby vnímal ten otcovský vzťah... Mnoho „hostinských“ v dome Cirkvi sa nazdáva, že sú pánmi domu.  

Je zaujímavé, že tomu synovi, ktorý sa navracia z hriechu, otec nehovorí ani slovo, iba ho pobozká, objíme a vystrojí mu hostinu; tomuto druhému to musí vysvetľovať, aby mu to vstúpilo do srdca: mal srdce opancierované svojimi predstavami o otcovstve, o synovstve, o spôsobe žitia. Spomínam si, že raz múdry starý kňaz, veľký spovedník, bol misionárom, človekom, ktorý veľmi miloval Cirkev, hovoril o jednom mladom kňazovi, veľmi sebaistom, veľmi presvedčenom o tom, aký je významný a na čo on všetko má v Cirkvi nárok. (Starý kňaz) vravieval: „Nuž, ja sa za neho modlím, aby mu Pán hodil banánovú šupku nech sa pošmykne, to mu osoží.“ Akoby povedal, znie to akoby rúhanie: „Osoží mu zhrešiť, pretože bude potrebovať poprosiť o odpustenie a nájde Otca.“

Veľa vecí nám hovorí toto Pánovo podobenstvo, ktoré je odpoveďou tým, ktorí ho kritizovali, že chodil s hriešnikmi. Ale aj dnes mnohí ľudia v Cirkvi kritizujú tých, ktorí majú blízko k núdznym, úbohým, k ľuďom čo pracujú, aj tým, čo pracujú pre nás. Nech nám Pán dá milosť pochopiť, v čom je ten problém. Problém je žiť v dome, ale necítiť sa doma, pretože tam nie je vzťah otcovstva, synovstva, iba vzťah kolegov v zamestnaní.“

Ranné omše budú prenášané aj celý ďalší týždeň

Rannú svätú omšu Svätého Otca Františka o 7. hodine budú z kaplnky Domu sv. Marty pravidelne prenášať vatikánske médiá aj celý budúci týždeň, vrátane nedele. V nedeľu 15. marca budú navyše prenášať aj svätú omšu o 10.30 z Baziliky sv. Petra, ktorú bude pri Oltári katedry v zadnej lodi baziliky sláviť kardinál Angelo Comastri, vikár Svätého Otca pre mesto Vatikán.

Na poludnie sa Svätý Otec prihovorí pri modlitbe Anjel Pána prostredníctvom televízneho prenosu zo Sály bibliotéky Pápežského paláca, podobne ako v uplynulú nedeľu. Tentoraz však už Námestie sv. Petra bude celkom bez prístupu veriacich a nebudú tak zapojené veľkoplošné obrazovky. Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, priame prenosy týchto pápežských podujatí Vatikán poskytuje aj všetkým ďalším médiám, ktoré o to požiadajú.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024