Kard. Bagnasco: Nech je omša za dverami miestom pastoračnej lásky

TK KBS, sir, msp; ml | 10. 03. 2020 10:05Taliansko 10. marca (SIR) „Ako pastieri stojíme pri ľuďoch a zdieľame ich starosti i nádeje. Ako občania sa snažíme o spoločné dobro aj v zodpovednom uskutočňovaní nariadení občianskych autorít – „vzájomné uznávanie, vzájomný rešpekt a lojálna spolupráca musia oživovať naše konštruktívne vzťahy ku všetkým“. Napísal to janovský arcibiskup, kardinál Angelo Bagnasco, kňazom svojej diecézy.

V liste, ktorý poslal, im vyjadruje „svoju úctivú blízkosť a lásku, vďačnosť a podporu“; „pozývam vás, aby ste prežívali tento čas navzájom zjednotení v modlitbe a bratskom spoločenstve, aby ste nevyhnutné pastoračné obmedzenia prežívali – spolu s vašimi spoločenstvami – ako obetu Bohu“. List obsahuje aj povzbudenie: „Každodenná svätá omša, slávená doma za zatvorenými dverami, nech je miestom pastoračnej lásky, ktorá je srdcom našej spirituality, keďže eucharistické slávenie je prvým a najvyšším skutkom lásky k svetu. Vo svätej obete si uctievame reálnu Prítomnosť a v nej sa uskutočňuje hostina Božieho ľudu, na ktorú sú všetci ľudia vo viere pozvaní“.

„Nech je tento čas – uzatvára kardinál – príležitosťou na prehĺbenie nášho duchovného života prostredníctvom osobnej modlitby, adorácie, Božieho slova, štúdia, svätého ruženca, duchovného vedenia. Keď sme s Bohom, nikdy nie sme sami: stačí otvoriť mu srdce a požiadať ho, aby vstúpil, ako sa to stalo v Emauzoch: „Vošiel teda a zostal s nimi.“ (Lk 24, 29) /Zdroj: agensir.it, Preložila: Mária Spišiaková/.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024