V Bratislavskej arcidiecéze je dočasne dovolené sväté prijímanie na ruku

TK KBS; mk; mk | 07. 03. 2020 09:30Bratislava 7. marca (TK KBS) Vzhľadom na prípady výskytu koronavíru na území Bratislavskej arcidiecézy, rozhodol sa Mons. Stanislav Zvolenský zaviesť ako ďalšie preventívne opatrenie pre svoju arcidiecézu možnosť podávania svätého prijímania na ruku. Toto preventívne opatrenie je účinné od dnešného dňa do 31. marca 2020. Po tomto termíne bude vydaná ďalšia inštrukcia.

Arcidiecéza v tejto súvislosti prosí kňazov, keď budú opatrenie zavádzať, aby informovali veriacich, že ide o dočasný spôsob a aby vysvetlili postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." Treba dbať na to, aby veriaci neodišiel s Eucharistiou v ruke.

Arcidiecéza zároveň v rámci prevenčných opatrení požiadala kňazov, aby veriacim vysvetlili, že z neúčasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok ospravedlňuje nielen fyzická, ale aj morálna nemožnosť. Fyzická nemožnosť je napríklad choroba: keď človek pociťuje príznaky ochorenia, treba jednoznačne zostať doma. Morálna nemožnosť je napríklad vtedy, keď niekto vo svedomí pociťuje, že účasť na svätej omši v danej situácii preňho môže znamenať ohrozenie života: objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí, o tých, čo sú po náročných operačných zákrokoch, o malé deti, o tehotné ženy, o ľudí, ktorí sa starajú o chorých, atď. V takýchto prípadoch môžu dané osoby zostať doma, a prenos svätej omše sledovať napríklad cez televízne či rozhlasové vysielanie.

Kňazom sa tiež opakovane pripomína, aby si pred slávením svätej omše dôkladne umyli a dezifinkovali ruky. Je potrebné dbať na zvýšenú hygienu a častejšie upratovanie v kostoloch a pastoračných centrách. Na čistenie (kľučiek na dverách, lavíc, sedadiel, toaliet,...) je vhodné používať čistiace (dezinfekčné) prostriedky s virucídnymi účinkami (napr. Sanytol, Savo, Ivasan, a pod.). Odporúča sa tiež častejšia výmena sáčkov v smetných nádobách a pod. Organizovanie pútí a iných spoločných podujatí nad rámec bohoslužieb - s účasťou väčšieho počtu veriacich - sa odporúča dočasne odložiť.

Audio 1:[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021