Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže vyhlásilo internú výzvu

TK KBS, mma; ml | 05. 03. 2020 10:50Spišská Nová Ves 5. marca (TK KBS) Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže každoročne podporuje inovatívne projekty prostredníctvom interného grantu. Aj tento rok sa do interného grantu môžu zapojiť spoločenstvá a získať tak podporu v celkovej sume 7 000 eur. Výzva trvá od 24. februára do 20. marca 2020. V tomto období môžu podať žiadosť všetky základné kolektívy patriace do ZKSM.

Podporené budú nové projekty, ktoré nie sú pravidelnými podujatiami žiadajúceho kolektívu a neboli kolektívom ešte organizované. Zároveň musia spadať do jednej z kategórií rozvoj spoločenstiev a jednotlivých členov, dobrovoľníctvo, rozvoj spolupráce a sieťovanie alebo hodnoty v spoločnosti, pričom dotácia na jeden projekt môže byť vo výške maximálne 500 €. Vyhlásenie výsledkov výzvy sa uskutoční 30. marca 2020 a podporené projekty je potrebné zrealizovať v termíne od 1. apríla do 31. augusta 2020.

Súhrnné informácie o internom grante a podmienky nájdu žiadatelia v manuály, ktorý je dostupný na webovej stránke organizácie. Pre nových žiadateľov, ktorí nemajú skúsenosti v písaní grantových žiadostí organizácia vytvorila videonávod, ktorý na vzorovom príklade ukazuje, ako správne a jednoducho vyplniť celú žiadosť o interný grant.

"Interný grant je nástroj, ktorým ZKSM motivuje a zároveň podporuje mladých ľudí zo spoločenstiev k ďalšiemu rastu, spolupráci, proaktivite, angažovanosti a pozitívnemu ovplyvňovaniu spoločnosti. Veríme, že aj tento rok budeme môcť podporiť veľa inovatívnych a jedinečných projektov," informovala TK KBS Monika Mátéová.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže je občianske združenie, ktoré má dlhoročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. Historické korene ZKSM siahajú až do 40. rokov minulého storočia, keď na Slovensku začali vznikať prvé spoločenstvá. V 80. rokoch, pod záštitou kardinála Jána Korca, začalo svoje aktívne fungovanie.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021