V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

TK KBS,tu, rp; rp | 18. 02. 2020 09:46Bratislava 18. februára (TK KBS) Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia pripravili organizátori pestrý duchovný program, v ktorom mala svoje miesto Eucharistická poklona, osobné svedectvá, či hudobné pozdravy. Tradične sa úlohy prednášateľa zhostil duchovný otec a zakladateľ Rodiny Panny, prezident klerického združenia Dielo Krista Veľkňaza Paul Maria Sigl. Uvažoval na tému pod názvom“ „Panna Mária, Matka všetkých národov, nám vysvetľuje víťaznú moc modlitby a obetovaného utrpenia“. Prednáška aj svedectvá boli simultánne prekladané do slovenského a maďarského jazyka. Pre prítomné deti pripravili sestry Rodiny Panny Márie špeciálny program.

Podujatie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorú s prítomnými kňazmi celebroval nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, pod ktorého záštitou sa aj celé stretnutie konalo. Vo svojej homílii upriamil pozornosť prítomných na Eucharistiu a Pannu Máriu, ako nenahraditeľné hodnoty, ktoré ponúka Cirkev. Opísal Pannu Máriu ako eucharistickú ženu, ktorá ľudstvo vedie k Eucharistii, ktorá učí sláviť Eucharistiu, ktorá učí žiť eucharistický život, ktorá dokáže chrániť a strážiť vo svojom srdci príchod Boha do života ľudí. Ako povedal: „Naše sväté prijímanie vykonané v Máriinej eucharistickej viere spôsobí, že Boží Syn k nám skutočne príde, a mohli by sme povedať, že sviatostne sa vtelí do nás prijímajúcich a tak sa podobne ako Panna Mária, ktorá bola prvým svätostánkom v dejinách staneme nositeľmi živého Krista aj my po každom svätom prijímaní.“

V závere homílie biskup Judák prítomných povzbudil aj slovami: „Uctievajme Pannu Máriu tým, že sa zasvätíme napodobňovaniu jej čností a pravidelnému prijímaniu sviatostí, zvlášť Eucharistie. Takto posilnení dokážeme ako veriaci obstáť aj v dnešnom rozbúrenom svete.“ Záver liturgickej slávnosti aj celého programu patril eucharistickej poklone, požehnaniu a slávnostnému zasväteniu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Modlitbové stretnutie s mohutnou účasťou veriacich v Nitre bolo svedectvom toho, že Mariánska úcta je na Slovensku hlboko zakorenená. Má mnohé podoby, ale jedno spoločné – modlitbu, ktorú Matka Božia prednáša pred Božou tvárou. Jedným z takýchto prejavov mariánskej úcty je tak aj titul Mária Matka všetkých národov.

TK KBS informoval hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022