Katolícki a evanjelickí kresťania z Hlohovca pri spoločnej modlitbe

TK KBS, lfr, ml; pz | 14. 02. 2020 10:05Hlohovec 14. februára (TK KBS) V utorok 11. februára 2020 sa konala ekumenická pobožnosť v evanjelickom kostole v Hlohovci. Prítomní boli predstavitelia evanjelickej cirkvi augsburského vyznania farár Ľuboš Votrončík a farárka Barbora Votrončíková, hlohovecký dekan Jozef Schwarz a gvardián františkánskeho kláštora páter Jeremiáš Kvaka OFM. Pobožnosť sa niesla v duchu spevov, prosieb a modlitieb za jednotu kresťanov.

Páter Jeremiáš Kvaka OFM pripomenul tri dôležité veci, ktoré obe vierovyznania spájajú: hlásanie evanjelia, modlitbu a službu blížnym. Práve tieto tri veci nás približujú k Bohu skrze jeho lásku a ako sa človek, čo vyhrá lotériu podelí o svoju radosť s ostatnými, aj my sa máme deliť o tieto dary, ktoré vyplývajú z našej viery v Trojjediného Boha.

Vo štvrtok 13. februára 2020 pobožnosť pokračovala v Kostole Ducha Svätého, kde sa veriacim prihovoril farár Ľuboš Votrončík. Zameral sa na tému lásky.

„Láska nás spája a láska nás môže uzdraviť. Tá láska, ktorá šla za mňa i za teba na kríž. Ktorá neváhala, nerozmýšľala, či sa jej to oplatí. Jednoducho šla. Lebo to bola Otcova vôľa. Naša záchrana, naše spasenie, náš nový a večný život. Toto si potrebujeme pripomínať v rámci hľadania jednoty v Západnej cirkvi, i jednoty medzi kresťanským Východom a Západom. Začať od podstaty dobrej správy – Evanjelia – že Boh si nás zamiloval a povolal k jednote. Byť spolu. Lebo tak je to dobré, a tak je to i správne.

Láska skutočne nikdy nebude vypočítavať zoznam krívd, zranení a bolesti. A to ani v tom prípade, ak je v práve. Tadiaľ totiž cesta nevedie. Nijako si tým nepomôžeme. Nijako tým nezmeníme minulosť. Zmeniť môžeme iba budúcnosť a to vzájomným povedaním si prepáč a odpúšťam.“ Pobožnosti boli doprevádzané spevmi Taizé a po skončení oboch pobožnosti boli veriaci pozvaní na spoločné agapé, kde vytrvali v dobrej nálade a srdečných rozhovoroch.

TK KBS informovala Lucia Froncová[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021