V Bratislave predstavili nový preklad Jánovho evanjelia s komentárom

TK KBS, tk, ml; pz | 13. 02. 2020 15:00Bratislava 13. februára (TK KBS) V Bratislave predstavili nový preklad Jánovho evanjelia s komentárom. Pred verejnosťou publikáciu uviedli v evanjelizačnom Dome Quo Vadis. Prezentácia sa konala pri príležitosti Roku Božieho Slova a 25. výročia vzniku Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý sa od začiatku svojej existencie venuje výskumu biblických textov.

Dielo, ktoré má nadkonfesionálny charakter, je prvým výstupom plánovanej série prekladov biblických kníh, ktorú iniciovala Konferencia biskupov Slovenska v rokoch 2013, kedy sa jej vedenie obrátilo na slovenských katolíckych špecialistov na biblické vedy s prosbou iniciovať nový preklad Biblie z pôvodných jazykov do modernej slovenčiny určený pre slovenskú katolícku verejnosť.

Preklad Jánovho evanjelia sa zrodil ako výstup APVV projektu riešeného v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, ktorý sa biblickým prekladom špecializuje od svojho založenia v roku 1995. Jeho plánovanou dvojičkou je preklad Lukášovho evanjelia, ktorého publikácia sa očakáva koncom tohto kalendárneho roku, uviedli na dnešnej prezentácii zástupcovia prekladateľov. Treťou knihou by mal byť Kalvínsky žaltár v zemplínskom nárečí z roku 1752.

Bratislava, prezentacia

Na preklade pracoval tím odborníkov na biblistiku v spolupráci s jazykovedcami spomenutého ústavu. Zaangažovaní boli aj odborníci zo zahraničia. Knižná podoba prekladu neobsahuje len samotný preklad, ale aj stručný komentár a vybrané lingvistické poznámky, ako aj zoznamy intertextuálnych prepojení k iným biblickým textom. S prekladateľom Dr. Jurajom Fenikom sa na prezentácii zúčastnil aj editor vydania Róbert Lapko, biblista Peter Juhás a jazykovedec Juraj Doruľa.

Bratislava, prezentacia

Na prezentácii sa zúčastnil aj predseda SAV, prof. Pavol Šajgalík. Konferenciu biskupov Slovenska zastupoval jej predseda, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, jej podpredseda, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý vedie Radu KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru a v rámci KBS má patronát nad Katolíckym biblickým dielom.

Prezentovaná publikácia patrí k vedeckým výstupom projetku APW-16-0514 Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny.

-

K správe bolo vydané AUDIO a FOTO.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022