Požehnanie Urbi et orbi: Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo

TK KBS, RV jb;pz | 25. 12. 2019 12:15Vatikán 25. decembra (RV) V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred udelením poludňajšieho požehnania Urbi et orbi na Slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 2019 z priečelia Vatikánskej baziliky.

„Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo“ (Iz 9,1).

Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce!

Z lona matky Cirkvi sa túto noc znova narodil Boží Syn, ktorý sa stal človekom. Jeho meno je Ježiš, čo znamená Boh zachraňuje. Otec, Večná a nekonečná láska, ho poslal na svet nie aby ho odsúdil, ale aby ho spasil (porov. Jn 3,17). Otec ho dal, s nesmiernym milosrdenstvom. Dal ho všetkým. Dal ho navždy. A On sa narodil ako maličký plamienok zažatý vo tme a chlade noci.

To dieťa, narodené z Panny Márie, je Božie Slovo, ktoré sa stalo telom. Slovo, ktoré nasmerovalo srdce a kroky Abraháma do zasľúbenej zeme, a naďalej priťahuje tých, ktorí sa spoliehajú na Božie prísľuby. Slovo, ktoré viedlo Hebrejov na ceste z otroctva k slobode, a naďalej volá otrokov každej doby, aj dneška, vyjsť zo svojich väzení. Je to Slovo žiarivejšie nad slnko, vtelené v maličkom synovi človeka. Je to Ježiš, svetlo sveta.

Preto prorok vyhlasuje: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo“ (Iz 9,1). Áno, sú tmy v ľudských srdciach, no väčšie je svetlo Krista. Sú tmy v medziľudských, rodinných, sociálnych vzťahoch, no väčšie je svetlo Krista. Sú tmy v ekonomických, geopolitických a ekologických konfliktoch, no väčšie je svetlo Krista.

Nech je Kristus svetlom pre toľko detí, ktoré trpia vojnou a konfliktami na Blízkom východe a v rôznych krajinách sveta. Nech je útechou pre milovaný sýrsky ľud, ktorý zatiaľ stále nevidí koniec nepriateľstvám, ktoré drancovali krajinu v tomto desaťročí. Nech otrasie svedomiami ľudí dobrej vôle. Nech inšpiruje dnes vládnych predstaviteľov a medzinárodné spoločenstvo nájsť riešenia, ktoré zaistia bezpečnosť a pokojné spolužitie národov tohto regiónu a ukončia ich nevýslovné utrpenia. Nech je oporou pre libanonský národ, aby dokázal vyjsť zo súčasnej krízy a nanovo objavil svoje povolanie byť posolstvom slobody a harmonickej koexistencie pre všetkých.

Pán Ježiš nech je svetlom pre Svätú zem, kde sa on, Spasiteľ človeka, narodil, a kde ďalej trvá očakávanie mnohých, ktorí síce v námahe, no nestrácajúc nádej, očakávajú dni pokoja, istoty a prosperity. Nech je útechou pre Irak, zasiahnutý sociálnymi napätiami, a pre Jemen, skúšaný ťažkou humanitárnou krízou. Myslím na deti Jemenu.

Nech je malé Betlehemské Dieťa nádejou pre celý americký kontinent, na ktorom rôzne národy prechádzajú obdobím sociálnych a politických otrasov. Nech vzpruží drahý venezuelský ľud, dlho skúšaný politickými a sociálnymi napätiami, a nech dá, aby mu nechýbala pomoc, ktorú potrebuje. Nech požehná snahy tých, čo sa nasadzujú v podpore spravodlivosti a zmierenia a pracujú na prekonaní rôznych kríz a mnohých foriem chudoby, ktoré urážajú dôstojnosť každej osoby.

Vykupiteľ sveta nech je svetlom pre drahú Ukrajinu, ktorá túži po konkrétnych riešeniach pre trvalý pokoj.

Pán, ktorý sa narodil, nech je svetlom pre národy Afriky, kde pretrvávajú sociálne a politické situácie, ktoré často nútia ľudí emigrovať, pozbavujúc ich domova a rodiny. Nech je pokojom pre obyvateľstvo, ktoré žije vo východných oblastiach Konžskej demokratickej republiky, trýznenej pretrvávajúcimi konfliktami. Nech je útechou pre tých, čo trpia kvôli násiliu, prírodným katastrofám alebo zdravotným krízam. Nech je útechou pre tých, čo sú prenasledovaní kvôli svojej náboženskej viere, zvlášť uneseným misionárom a veriacim, a pre tých, čo sa stávajú obeťami útokov zo strany extrémistických skupín, najmä v Burkine Faso, v Mali, v Nigeri a v Nigérii.

Boží Syn, ktorý zostúpil z neba na zem, nech je obranou a oporou pre tých, čo kvôli týmto a iným nespravodlivostiam musia emigrovať v nádeji na bezpečný život. Je to nespravodlivosť, čo ich núti prechádzať púšte a moria, premenené na cintoríny. Je to nespravodlivosť, čo ich prinucuje podstúpiť nevýslovné zneužitia, otroctvo každého druhu a mučenia v neľudských záchytných táboroch. Je to nespravodlivosť, čo ich odmieta z miest, kde by mohli mať nádej na dôstojný život, a dáva im nachádzať múry ľahostajnosti.

Emanuel nech je svetlom pre celé zranené ľudstvo. Nech zmäkčí naše srdce, často zatvrdnuté a egoistické, a nech nás urobí nástrojmi svojej lásky. Prostredníctvom našich biednych tvárí nech daruje úsmev deťom celého sveta: tým opusteným i tým, čo zakúsili násilie. Prostredníctvom našich slabých rúk nech zaodeje chudobných, ktorí sa nemajú čím prikryť, nech dá chlieb hladným a vylieči chorých. Cez našu krehkú spoločnosť nech je blízko starým ľuďom a tým, čo sú sami, migrantom a ľuďom vysúvaným na okraj. V tento sviatočný deň nech daruje všetkým svoju nehu a rozjasní tmy tohto sveta.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Marek Vaňuš SVD)

Fotogaléria:[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024