Liturgická komisia KBS pripravila celoslovenský liturgický deň v Rožňave

TK KBS, tsz; ml | 20. 11. 2019 15:01Rožňava 20. novembra (TK KBS) V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave slávil dnes, v stredu 20. novembra 2019, spolu so spolupracovníkmi Liturgickej komisie pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) a kňazmi Rožňavskej diecézy bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu, ktorou si prítomní pripomenuli 50. výročie slávenia prvej svätej omše podľa obnoveného obradu po Druhom vatikánskom koncile.

Takzvanú vzorovú svätú omšu v slovenskom jazyku slávil v kostole sv. Františka Xaverského v Rožňave Mons. Róbert Pobožný, apoštolský administrátor Rožňavskej diecézy 10. novembra 1969.

V homílii sa prítomným prihovoril Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, ktorý priblížil okolnosti slávenia tejto svätej omše a vyzdvihol význam liturgickej obnovy, ktorá opäť potvrdila to, o čo sa usilovali už naši vierozvestovia sv. Cyril a Metod. Zároveň vyjadril nádej, že aj dnes sa nájdu kňazi, ktorí sa budú s rovnakou horlivosťou starať o zveľadenie liturgie ako odborníci pred 50 rokmi, ktorí s nadšením uvítali ovocie Druhého vatikánskeho koncilu.

Po skončení svätej omše sa v priestoroch Biskupského úradu konal celoslovenský liturgický deň, v rámci ktorého Štefan Vallo priblížil zavádzanie liturgických zmien na Slovensku – pastierske listy Zboru ordinárov Slovenska, inštrukcie pre kňazov na rekolekciách, vydanie prvých, vtedy ešte provizórnych, liturgických kníh, čo zabezpečoval Spolok svätého Vojtecha.

O svoje spomienky z čias liturgickej obnovy bezprostredne po koncile sa s prítomnými podelil aj emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Liturgický deň popoludní uzavrelo zasadanie Liturgickej komisie pri KBS.

TK KBS informoval Tomáš Székely[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021