Biskupi zverejnili stanovisko k otázke politického angažovania klerikov

TK KBS, szv, sse; ml | 15. 11. 2019 14:45Bratislava 15. novembra (TK KBS) Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský a spišský biskup Mons. Štefan Sečka zverejnili stanovisko k otázke politického angažovania klerikov. Stanovisko prinášame v plnom znení.

-----------------------------------------------------------------

Stanovisko k otázke politického angažovania klerikov

Angažovanie sa v politických stranách, hoci prostredníctvom druhých osôb, nie je primerané kňazskému stavu. Úlohou kňaza je byť otcom všetkých veriacich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia k určitej strane.

Ak v spoločnosti vznikne presvedčenie, že niektorý z kňazov, aj keď z úzadia, ovláda politickú stranu, je nevyhnutné, aby všetky svoje aktivity v tomto smere bezodkladne ukončil.

Toto stanovisko sa v aktuálnych okolnostiach týka otca Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti aj každého klerika, ktorý by sa angažoval v činnosti alebo verejnej propagácii politických strán.

Mons. Stanislav Zvolenský,

bratislavský arcibiskup metropolita

predseda KBS

Mons. Štefan Sečka

spišský diecézny biskup

-----------------------------------------------------------------[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024