ZKSM vydala novú príručku pre animátorov s názvom "Živoffline"

TK KBS, mma; ml | 26. 10. 2019 16:04Bratislava 25. októbra (TK KBS) Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s Dašou Toporcerovou vydáva novú publikáciu s názvom Živoffline. Príručka je určená najmä pre vedúcich a animátorov spoločenstiev ZKSM, no prístupná je pre každého, kto chce vedieť viac o tom, ako pôsobí na človeka „online“ svet.

„V ZKSM sme otvorili novú tému, o ktorej som presvedčený, že sa v blízkej budúcnosti bude celkovo v spoločnosti viac rozprávať. Je to téma zameraná na kyberšikanu a nadmerné užívanie internetu deťmi a mladými ľuďmi,“ približuje publikáciu Martin Janus, riaditeľ Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

Príručka je okrem aktuálneho obsahu prínosná v tom, že ponúka relevantné informácie o súčasnej situácii v oblasti používania internetu, ktoré sú na Slovensku len v malej miere dostupné. Taktiež poukazuje na dôležitosť prevencie v tejto oblasti, ale aj na neurovedecké súvislosti medzi užívaním internetu a správaním sa mladého človeka.

„Odborníci upozorňujú na fakt, že deti a mládež potrebujú sociálny kontakt, spoločenstvo. A táto potreba niekam patriť ešte nikdy nebola taká dôležitá v rámci rozvoja ako v súčasnosti. Ide o to, aby virtuálne prostredie nenahrádzalo vzťahy v rodine a skutočné priateľstvá. Aby deti sa učili rozlišovať, čo je virtuálne a čo je reálne," prihovára sa v úvode publikácie Daša Toporcerová.

Autorka sa od roku 2015 zaoberá fenoménom závislosti od  internetu a jeho nadmerného užívania u detí a mládeže. V roku 2018 spracovala a vydala 1.vydanie knižky o nadmernom užívaní internetu s názvom „More Poznania“, určenej deťom od 12 rokov, rodičom a pedagógom. „Ďakujeme Daši Toporcerovej za spoluprácu a vypracovanie tejto príručky. Veríme, že táto príručka bude prínosom pre vedúcich aj mladých v našich spoločenstvách na Slovensku,“ dodáva Martin Janus.

Publikácia je dostupná na webovej stránke zksm.sk/publikácie.

ZKSM sa už dvadsaťdeväť rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl, či nového rozvojového programu UpGrade. K projektom združenia patria Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania a rozvoja spoločenstiev Lifenet.

TK KBS informovala Monika Mátéová[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021