Arcibiskup Babjak požehnal nový bohostánok v centre Dorka v Prešove

TK KBS, rdr; ml | 26. 10. 2019 14:28Prešov 26. októbra (TK KBS) Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak, SJ požehnal v piatok nový bohostánok v kaplnke Panny Márie Guadalupskej v krízovom centre Dorka v Prešove.

„Je to náš prvý bohostánok v sieti našich centier pomoci. Máme veľkú radosť z toho, že sa nám dostalo práve takej milosti, že živý Kristus bude prebývať priamo u nás, v blízkosti trpiacich ľudí. Život a každodenná prax nám ukázali, že častokrát jedinou cestou na zlepšenie situácie rodín a detí v našich centrách je cesta viery a nádeje v nášho Spasiteľa," uviedla Jolana Šuleková, riaditeľka siete krízových centier Dorka na Slovensku.

Centrá Dorka na Slovensku dnes fungujú v mestách Košice, Prešov, Zvolen a Ružomberok. Spoločne poskytujú tak bezpečný domov takmer 300 odkázaným klientom – najmä rodinám s deťmi a osamelým rodičom v núdzi, ale aj mladým dospelým odchádzajúcich z detských domovov. V každom z týchto centier pôsobia priamo aj katolícki kňazi či bohoslovci seminárov poverení výkonom tejto služby.

Túžbou zriaďovateľov týchto centier, Spoločnosti Úsmev ako dar a Nadácie DEDO, je mať v blízkej budúcnosti nielen už existujúce kaplnky slúžiace aj pre miestu verejnosť, ale aj bohostánok v každej z nich.

V blízkej budúcnosti Spoločnosť Úsmev ako dar a Nadácia DEDO uvedú do prevádzky aj ďalšie významné projekty na Slovensku a to rozšírenú časť Sociálneho domu sv. Norberta v Jasove či pokračovanie modelového projektu sociálneho nájomného bývania v Košiciach – Šaci. Oba tieto očakávané projekty sú intenzívne podporované Arcibiskupským úradom v Košiciach, Rádom premonštrátov, Dominikánskym konventom v Košiciach a pápežskou nadáciou Renovabis.

-

Bližšie informácie poskynte Radoslav Dráb (drab@usmev.sk, 0903 630 505)[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021